skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ice-volcanism due to tidal stress on Europa

Li, Li ; Chen, Chuxin

Chinese Science Bulletin, 2003, Vol.48(13), pp.1390-1392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6538 ; E-ISSN: 1861-9541 ; DOI: 10.1007/BF03184185

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy and Geopolitics: Bounding Europe in EUrope

Kuus, Merje

Annals of the Association of American Geographers, 01 September 2011, Vol.101(5), pp.1140-1155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045608.2011.577362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient identification of mental health problems in refugees in Germany: the Refugee Health Screener

Kaltenbach, Elisa ; Härdtner, Eva ; Hermenau, Katharin ; Schauer, Maggie ; Elbert, Thomas

European Journal of Psychotraumatology, 24 November 2017, Vol.8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2000-8198 ; E-ISSN: 2000-8066 ; DOI: 10.1080/20008198.2017.1389205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧洲玉米种质BC8241Ht衍生系的SRAP多态性与亲缘关系分析
Analysis of SRAP polymorphism and genetic relationship on derived lines from europe maize germplasm BC8241Ht

Yan Qingjiu ; Huo Shiping ; Zhang Xingduan

Journal of Maize Sciences, 2008, Vol.(5), pp.16-19

ISSN: 1005-0906

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧洲玉米种质BC8241Ht衍生系及其杂交种的系谱分析
Pedigree analysis of deriving lines and their hybrids from european maize germplasm BC8241Ht

Huo Shiping , Yan Qingjiu , Zhang Xingduan

Journal of Maize Sciences, 2007, Vol.(4), pp.18-21

ISSN: 1005-0906

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧洲黑莓的组织培养研究
Tissue culture of European blackberry(Rubus fruticosus cv. Thornfree)

Xue Chenxin , Zhao Jin , Liu Mengjun

Journal of Agricultural University of Hebei, 2007, Vol.(2), pp.34-37

ISSN: 1000-1573

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zhong xi jiaorong yu jindai zhongguo chuantong nongye de yanbian
The evolution of traditional Chinese agriculture with the harmony of China and the West in modern times

Yi Baozhong ; Liu Jie

Agricultural History of China, 2000, Vol.(2), pp.65-72

ISSN: 1000-4459

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tonggongmei fenzi biaoji yanjiu zhongguo he ouzhou zaipei youcai de yichuan chayi
Genetic variation in Chinese and European oilseed rape (Brassica napus) and turnip rape (Brassica campestris) analyzed with isozymes

Zhao Jianyi

Acta Agronomica Sinica, 1998, Vol.(2), pp.213-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0496-3490

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resistance and susceptibility reactions of barley varieties of Japan and west-Europe to Chinese barley yellow mosaic virus

Ruan Yili ; Zou Wanhe ; Shi Cen ; Chen He

Acta Phytophylacica Sinica, 1994, Vol.(3), pp.239-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0577-7518

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state of food and agriculture 1995. Agricultural trade: entering a new era?

Fao, Rome (Italy). Agriculture And Economic Development Analysis Div.

FAO Agriculture Series, 1995, Issue 28

ISSN: 0081-4539 ; ISBN: 92-5-503700-5

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trauma and trauma care in Europe

Schäfer, Ingo ; Hopchet, Manoëlle ; Vandamme, Naomi ; Ajdukovic, Dean ; El-Hage, Wissam ; Egreteau, Laurine ; Javakhishvili, Jana Darejan ; Makhashvili, Nino ; Lampe, Astrid ; Ardino, Vittoria ; Kazlauskas, Evaldas ; Mouthaan, Joanne ; Sijbrandij, Marit ; Dragan, Małgorzata ; Lis-Turlejska, Maja ; Figueiredo-Braga, Margarida ; Sales, Luísa ; Arnberg, Filip ; Nazarenko, Tetiana ; Nalyvaiko, Natalia ; Armour, Cherie ; Murphy, Dominic

European Journal of Psychotraumatology, 01 January 2018, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2000-8198 ; E-ISSN: 2000-8066 ; DOI: 10.1080/20008198.2018.1556553

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến2002  (2)
 3. 2003đến2007  (3)
 4. 2008đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Spanish  (2)
 3. Arabic  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Makhashvili, Nino
 2. Nazarenko, Tetiana
 3. Nalyvaiko, Natalia
 4. Lampe, Astrid
 5. El-Hage, Wissam

theo chủ đề:

 1. Europa
 2. Europe
 3. China
 4. Chine
 5. Mental Health

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...