skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership and post-traumatic stress disorder: are soldiers' perceptions of organizational justice during deployment protective?

Elrond, Andreas ; Høgh, Annie ; Andersen, Søren

European Journal of Psychotraumatology, 2018, Vol.9(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20008066 ; DOI: 10.1080/20008198.2018.1449558

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appraisal of active tectonics in Hindu Kush: Insights from DEM derived geomorphic indices and drainage analysis

Mahmood, Syed Amer ; Gloaguen, Richard

Geoscience Frontiers, July 2012, Vol.3(4), pp.407-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-9871 ; DOI: 10.1016/j.gsf.2011.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-deployment dissociation and personality as risk factors for post-deployment post-traumatic stress disorder in Danish soldiers deployed to Afghanistan

de León, Beatriz ; Andersen, Søren ; Karstoft, Karen-Inge ; Elklit, Ask

European Journal of Psychotraumatology, 2018, Vol.9(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20008066 ; DOI: 10.1080/20008198.2018.1443672

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transdiagnostic culturally adapted CBT with Farsi-speaking refugees: a pilot study

Kananian, Schahryar ; Ayoughi, Sarah ; Farugie, Arieja ; Hinton, Devon ; Stangier, Ulrich

European Journal of Psychotraumatology, 24 November 2017, Vol.8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2000-8198 ; E-ISSN: 2000-8066 ; DOI: 10.1080/20008198.2017.1390362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

阿富汗的毒品問題 ; Afghanistan's Drug Problem

廖文義 ; Liao, Wen - Yi; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 41, Page(s) 133-164.

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived danger during deployment: a Rasch validation of an instrument assessing perceived combat exposure and the witnessing of combat consequences in a war zone

Karstoft, Karen-Inge ; Nielsen, Tine ; Nielsen, Anni

European Journal of Psychotraumatology, 2018, Vol.9(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20008066 ; DOI: 10.1080/20008198.2018.1487224

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deployment-related trauma and post-traumatic stress disorder: does gender matter?

Frank, Christine ; Zamorski, Mark ; Lee, Jennifer ; Colman, Ian

European Journal of Psychotraumatology, 2018, Vol.9(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20008066 ; DOI: 10.1080/20008198.2018.1486123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Foreign Passports Only": Geographies of (Post)Conflict Work in Kabul, Afghanistan

Fluri, Jennifer

Annals of the Association of American Geographers, 30 October 2009, Vol.99(5), pp.986-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600903253353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogéologie du Bassin de Kaboul (Afghanistan), partie II: géochimie de l’eau souterraine ; Hidrogeología de la cuenca de Kabul (Afghanistan), parte II: geoquímica del agua subterránea ; 阿富汗喀布尔盆地水文地质之二: 地下水地球化学 ; Hidrogeologia da Bacia de Kabul (Afeganistão), parte II: hidrogeoquímica
Hydrogeology of the Kabul Basin (Afghanistan), part II: groundwater geochemistry

Houben, Georg ; Tünnermeier, Torge ; Eqrar, Naim ; Himmelsbach, Thomas

Hydrogeology Journal, 2009, Vol.17(4), pp.935-948 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-008-0375-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogéologie du bassin de Kaboul (Afghanistan), partie I: aquifères et hydrologie ; Hidrogeología de la cuenca de Kabul (Afganistán), parte I: acuíferos e hidrogeología ; 喀布尔盆地 (阿富汗) 水文地质, I : 含水层和水文 ; Hidrogeologia da Bacia de Cabul (Afeganistão), parte I: aquíferos e hidrologia
Hydrogeology of the Kabul Basin (Afghanistan), part I: aquifers and hydrology

Houben, Georg ; Niard, Nadege ; Tünnermeier, Torge ; Himmelsbach, Thomas

Hydrogeology Journal, 2009, Vol.17(3), pp.665-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-008-0377-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

德國梅克爾政府時期公共外交之研究- 以德國對阿富汗政策為例 (2005-2012) ; Study on Germany’s Public Diplomacy during the Period of Angela Merkel: The Case of Afghanistan, 2005-2012

莊博皓 ; Chuang, Po - Hao; 國際政治研究所

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First Records of Tropiocolotes steudneri Peters, 1869 and Hemidactylus flaviviridis Rüppell, 1840 (Sauria: Gekkonidae) from Fars Province, Iran

Gholamifard, Ali ; Gholamhosseini, Ali ; Rastegar-Pouyani, Nasrullah ; Esmaeili, Hamid ; Kami, Haji-Gholi

Asian Herpetological Research, 2010, Vol.1(1), pp.61-63

ISSN: 20950357 ; DOI: 10.3724/SP.J.1245.2010.00061

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (3)
 2. 2010đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Spanish  (8)
 3. Portuguese  (3)
 4. French  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Houben, Georg
 2. Himmelsbach, Thomas
 3. Tuennermeier, Torge
 4. Tünnermeier, Torge
 5. Karstoft, Karen-Inge

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...