skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 712  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiplicity results for fourth order elliptic equations of Kirchhoff-type

Xu, Liping ; Chen, Haibo

Acta Mathematica Scientia, September 2015, Vol.35(5), pp.1067-1076 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-9602 ; DOI: 10.1016/S0252-9602(15)30040-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifunctional hoisting frame for overhauling chemical equipment

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plastic polyvinyl chloride (PVC) joint band

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种AC-DC电池充电装置
AC-DC battery charging device

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terminal box of electric-energy meter

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电能表端钮盒
Terminal box of electric energy meter

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种动力电池盖板平面度检测及自动送料分拣设备
Power battery cover plate flatness detection and autoloading letter sorting equipment

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种高光镀铝片材及其制备方法
High light plated aluminum sheet and its preparation method

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种动力电池盖板电性能自动检测设备
Power battery cover plate electrical property automated inspection equipment

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种磁性钢结构连接件
Magnetism steel structure connecting piece

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel air supply device used for chemical equipment

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outdoor electric meter box

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种大气污染源监控用采样装置
Sampling device is used in air pollution source control

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Airport meteorological observation video auxiliary system

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种便于收集垃圾的扫地机器人存放装置
Strorage device of robot sweeps floor convenient to collect rubbish

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wire connector

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal jig suitable for bearing double-sided main board

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种里印铝塑复合片材
In seal plastic -aluminum composite sheet

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daily electricity consumption model collection device and daily electricity consumption model acquisition system

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 712  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (8)
 2. 2008đến2010  (56)
 3. 2011đến2013  (167)
 4. 2014đến2017  (308)
 5. Sau 2017  (173)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (695)
 2. Bài báo  (17)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (704)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu Liping
 2. Chen Rukai
 3. Wang Lei
 4. Lin Qingliang
 5. Guo Jinlong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...