skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 923  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine halt action board for temperature controller

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical pressure type temperature controller stopping action plate

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

诱灭蚊虫的电蚊拍
Mosquito-trapping electric mosquito swatter

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种船用炉水三级净化过滤系统
Tertiary purifying and filtering system of marine stove water

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种水泵外壳
Water pump shell

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

隧道玩具小火车
Tunnel toy mini train

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种拦沙促淤装置
Silt device is urged to sediment trapping

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种连接头
Connector

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature controller cover plate

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flange component

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

控制河道淤泥沉积的系统及方法
System and method for controlling silt deposition in river channel

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种水力发电机组泵壳
Pump case of hydro electric generating set

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAGE DE COMBUSTIBLE ET BRÛLEUR ASSOCIÉ
FUEL CAGE AND BURNER HAVING SAME

Wang, Zhaohui

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

圣诞飞雪玩具
Christmas snow toy

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved automatic control device of FT1D coarse spinner

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种护链挡板
Protect chain baffle

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

络合镁铝胶结剂
Complexed magnesium aluminum cementing agent

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cigarette filter

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种自航式船载泵站
Self-propelled ship-mounted pump station

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种水泵发电机组进口端盖
Water pump generating set inlet end cover

Wang Zhaohui

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 923  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (5)
 2. 2004đến2006  (6)
 3. 2007đến2009  (46)
 4. 2010đến2013  (236)
 5. Sau 2013  (630)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (890)
 2. Bài báo  (33)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (909)
 2. French  (5)
 3. Italian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang Zhaohui
 2. Jiang Qiang
 3. Tang Laiming
 4. Wang Hualin
 5. He Yanming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...