skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

组合物
COMPOSITION

Hill Jonathan ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid phosphite blends as stabilizers

Hill Jonathan ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilized polymer compositions

Hill Jonathan S

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

组合物
Composition

Hill Jonathan ; Tan Siren ; Rider Christopher

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

抗氧化组合物
Antioxidant compositions

Zahalka Hayder ; Power Maurice ; Hill Jonathan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

组合物
Composition

Tan Siren ; Zuo Xing ; Hill Jonathan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid alkylaryl phosphite compositions and methods for manufacturing same

Hill Jonathan ; Power Maurice ; Smith Peter

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

组合物
COMPOSITION

Nakagawa Satoshi ; Foster Irfaan ; Hill Jonathan

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid phosphite blends as stabilizers

Gelbin, Michael E ; Power, Maurice ; Hill, Jonathan S

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid alkylated trisaryl phosphite compositions having two alkyl groups with different carbon number

Power Maurice ; Hill Jonathan ; Gelbin Michael E

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilization of polymers with styrenated-p-cresols

Gelbin, Michael E ; Hill, Jonathan S ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid alkylaryl phosphite compositions and methods for manufacturing same

Gelbin, Michael E ; Hill, Jonathan ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processes for forming alkylated aryl phosphite compositions from complex hydrocarbon streams

Hill, Jonathan ; Power, Maurice ; Stott, Paul ; Smith, Peter

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid alkylaryl phosphite compositions and methods for manufacturing same

Gelbin Michael E ; Hill Jonathan ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid alkylaryl phosphite compositions and methods for manufacturing same

Gelbin, Michael E ; Hill, Jonathan ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid phosphite compositions having different alkyl groups

Gelbin, Michael E ; Power, Maurice ; Hill, Jonathan

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

固体亚磷酸烷基芳基酯组合物及其制备方法
Solid alkylaryl phosphite compositions and methods for manufacturing same

Gelbin Michael E ; Hill Jonathan S ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for forming alkylated aryl phosphite compositions from complex hydrocarbon streams

Hill Jonathan ; Power Maurice ; Stott Paul E ; Smith Peter

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid alkylated trisaryl phosphite compositions having two alkyl groups with different carbon number

Power Maurice ; Hill Jonathan ; Gelbin Michael E

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid phosphite blends as stabilizers

Hill Jonathan ; Power Maurice ; Gelbin Michael E

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (5)
 3. 2010đến2011  (6)
 4. 2012đến2014  (13)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Power Maurice
 2. Hill Jonathan
 3. Gelbin Michael E
 4. Power, Maurice
 5. Gelbin, Michael E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...