skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 17.060.895  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

无机材料学报/#/無機材料學報

ISSN1000-324X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

分析化学/#/分析化學

ISSN1872-2040

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

物理化学学报/#/物理化學學報

ISSN1000-6818

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Journal of Structural Chemistry

ISSN0254-5861

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huaxue wuli xuebao - Chinese Journal of Chemical Physics

ISSN1003-7713

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

人工晶体学报/#/人工晶體學報

ISSN1000-985X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chinese Institute of Chemical Engineers

ISSN0368-1653

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

化工自动化及仪表/#/化工自動化及儀表

ISSN1000-3932

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

石油化工自动化/#/石油化工自動化

ISSN1007-7324

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

同位素

ISSN1000-7512

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

化学教育/#/化學教育

ISSN1003-3807

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国组织化学与细胞化学杂志/#/中國組織化學與細胞化學雜誌

ISSN1004-1850

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

天然产物研究与开发/#/天然產物研究與開發

ISSN1001-6880

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

爆炸与冲击/#/爆炸與衝擊

ISSN1001-1455

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国医药工业杂志/#/中國醫藥工業雜誌

ISSN1001-8255

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

催化学报/#/催化學報

ISSN1872-2067

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

河北科技大学学报/#/河北科技大學學報

ISSN1008-1542

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

上海师范大学学报(自然科学版)/#/上海師範大學學報(自然科學版)

ISSN1000-5137

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国科技论坛/#/中國科技論壇

ISSN1002-6711

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of a single quad MS detector in routine QC analysis of peptide drugs

D'Hondt, Matthias ; Gevaert, Bert ; Wynendaele, Evelien ; De Spiegeleer, Bart

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL ANALYSIS, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-1779 ; DOI: 10.10.6/j.jpha.2015.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 17.060.895  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20.817)
 2. Toàn văn trực tuyến (17.037.759)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (188)
 2. 1965đến1980  (94)
 3. 1981đến1993  (5.716)
 4. 1994đến2007  (483.738)
 5. Sau 2007  (16.571.137)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Wang, Wei  (1.179)
 2. Liu, Wei  (834)
 3. Zhang, Lei  (776)
 4. Wang, Y.  (731)
 5. Zhang, Y.  (686)
 6. Wang, J.  (544)
 7. Li, Y.  (542)
 8. Li, J.  (528)
 9. Liu, Y.  (524)
 10. Wang, Yan  (518)
 11. Wang, Hui  (500)
 12. Zhang, J.  (467)
 13. Zhang, L.  (464)
 14. Li, X.  (461)
 15. Xiao, Wei  (176)
 16. Jia, Xiao-Bin  (98)
 17. Wang, Zhi-Min  (78)
 18. Lin, Sheng  (67)
 19. Zhang, Zhen-Hai  (65)
 20. Sun, E  (36)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14.947.797)
 2. French  (217.354)
 3. Chamorro  (2.018)
 4. Italian  (698)
 5. Spanish  (29)
 6. Portuguese  (25)
 7. German  (20)
 8. Japanese  (9)
 9. Russian  (2)
 10. Hungarian  (1)
 11. Norwegian  (1)
 12. Czech  (1)
 13. Korean  (1)
 14. Vietnamese  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Wei
 2. Liu, Wei
 3. Zhang, Lei
 4. Wang, Y.
 5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...