skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for water treatment

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for water treatment

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical purification apparatus

Liang Lixiang ; Gifford Joseph D ; Chan John K ; Salvo Lawrence J

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical purification apparatus having a blocking spacer

Liang Lixiang ; Gifford Joseph D ; Chan John K ; Salvo Lawrence J

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of providing a source of potable water

Liang Lixiang ; Gifford Joseph D ; Chan John K ; Salvo Lawrence J

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of making a cell stack for an electrical purification apparatus

Liang Lixiang ; Gifford Joseph D ; Chan John K ; Salvo Lawrence J

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of providing a source of potable water

Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Chan, John K ; Salvo, Lawrence J

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical purification apparatus having a blocking spacer

Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Chan, John K ; Salvo, Lawrence J

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of making a cell stack for an electrical purification apparatus

Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Chan, John K ; Salvo, Lawrence J

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical purification apparatus

Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Chan, John K ; Salvo, Lawrence J

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

错流电化学分离装置及其组装方法
Cross-flow electrochemical separation devices and methods of assembling same

Liang LI-Shiang ; Yeo Keng Hoo ; Leow Hwee Teng Vivian ; Tan Chin Hiang ; Gifford Joseph D

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电脱盐系统和方法
Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Ng Kee Hoe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang LI-Shiang ; Shaw Michael J

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus and methods for a moving bed activated iron process

Wismer Michael W ; Dukes Simon P ; Szczesniak Adam S ; Gifford Joseph D ; Sassaman Frank L

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Huang Sihe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang Lixiang ; Shaw Michael J

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于电化学电池中反应产物去除的原位输送系统
In-situ delivery systems for reaction product abatement in electrochemical cells

Liang LI-Shiang ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon ; Gifford Joseph D ; Shaw Michael J ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodeionization device and methods of use

Arba John W ; Liang LI-Shiang ; Gifford Joseph D ; Atnoor Devendra ; Wood Jonathan H

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low scale potential water treatment

Gifford Joseph D ; Arba John W ; Freydina Evgeniya ; Jha Anil D ; Liang LI-Shiang ; Wang Lu

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

低水垢潛在性水處理
LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph D. JD ; Arba, John W. JW ; Freydina, Evgeniya E ; Jha, Anil D. AD ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (5)
 3. 2013đến2013  (4)
 4. 2014đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gifford Joseph D
 2. Liang LI-Shiang
 3. Liang, LI-Shiang
 4. Liang Lixiang
 5. Salvo Lawrence J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...