skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 404  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of LncRNA HCG11 and miR-590-3p in Squamous Carcinoma of Cervix and Their Relationship with Prognosis

Chen Xiaojie ; Liu Ping

Zhongliu fangzhi yanjiu, 01 March 2018, Vol.45(3), pp.148-153

ISSN: 1000-8578 ; E-ISSN: 1000-8578 ; DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2018.17.0614

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种促进黄精种子萌发的方法
Method for promoting germination of rhizoma polygonati seeds

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

换电输送系统
Power transmission system trades

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

控制器、I/O通信总线和通信模块冗余的控制系统
Redundant control system of controller, IO communication?bus and communication module

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种自动上下料铣扁机
Flat milling machine capable of conducting feeding and discharging automatically

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种龙眼保鲜剂
Longan preservative

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transportation method for live fish and shellfish

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device of safely breeding blue algae

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种便于安装拆卸的张紧滚筒
Tensioning drum convenient to assemble and disassemble

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种草莓保鲜剂
Strawberry antistaling agent

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

控制器自动配置装置及其自动配置方法
Automatic configuration device of controller and automatic configuration method thereof

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种肉类食品用天然保鲜剂及其制备方法
Natural fresh-keeping agent for meat foods and preparation method of natural fresh-keeping agent

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种转弯输送装置
Turning and conveying device

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

无线传感器网络充电方法及装置
Wireless sensor network charging method and device

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种促进黄芪种子萌发的方法
Method for promoting germination of astragalus membranaceus seeds

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

并联平铺贮箱卫星在AIT阶段的横向质心高精度保证方法
Transverse centroid high-precision guarantee method for parallel tiled tank satellite in AIT stages

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种黄芪种子处理剂
Astragalus membranaceus seed treatment agent

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种扶梯装配轨道车
Escalator assembling rail car

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种自动上下料铣扁机
Automatic go up unloading and mill flat machine

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 404  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (18)
 2. 2010đến2011  (43)
 3. 2012đến2013  (63)
 4. 2014đến2016  (78)
 5. Sau 2016  (202)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (395)
 2. Bài báo  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (398)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen Xiaojie
 2. Wang Xiaoliang
 3. Wu Zebin
 4. Chen Pan
 5. Lin Chuanwei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...