skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31.564  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Llynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power tool user interfaces

Madineni Vikram ; Johnson Joshua Odell ; Leavitt Douglas Fornell ; Bartoszek Jason Christopher ; Ely Sean C

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Bartoszek Jason Christopher ; Madineni Vikram ; Johnson Joshua Odell ; Ely Sean C ; Leavitt Douglas Fornell

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Han, Byron ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran A ; Christie, Gregory N ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR ADJUSTING USER INTERFACE OBJECTS

Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Apodaca Gregory M

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiltable user interface

Fong, Jeffrey ; Abanami, Thamer ; Van Robb Johnson, Jr

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation device

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation device

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Byron B. Han Bb ; Matthew E. Shepherd ME ; Imran Chaudhri I ; Gregory Christie G ; Patrick L. Coffman Pl ; Craig M. Federighi CM ; Matthew H. Gamble Mh ; Brittany D. Hughes BD ; Brendan J. Langoulant Bj ; Craig A. Marciniak Ca ; Donald W. Pitschel Dw ; Daniel O. Schimpf Do ; Andrew R. Whalley Ar ; Christopher R. Whitney CR ; Jonathan R. Dascola Jr ; Lawrence Yang L

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

International graphic user interface

Zhou Xin ; Yin Zhenhua ; Xie Zhaoxi

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Imran Chaudhri ; Kevin Will Chen ; Kenneth Kocienda ; Pedro Mari ; Alan C. Dye ; Alessandro Sabatelli ; Brian Schmitt ; Lawrence Y. Yang ; Aurelio Guzman ; Chanaka G. Karunamuni ; Jonathan P. Ive ; Christopher Wilson ; Gary Ian Butcher ; Kevin Lynch ; Eric Lance Wilson

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced size user interface

Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen O ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Ive, Jonathan P ; Nelson, Britt K

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BREATHING SEQUENCE USER INTERFACE

Jay Blahnik ; Julie A. Arney ; Monica Jenkins ; Samuel H. Bebbington ; Jules K. Fennis ; Gary Ian Butcher

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interface

Heena Ko ; Kevin Will Chen ; Joshua Weinberg ; Joshua R. Ford ; Christopher Wilson ; Aurelio Guzman ; Christopher Patrick Foss ; Giovanni M. Agnoli ; Stephen O. Lemay ; Mattew J. Sundstrom

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31.564  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (650)
 2. Toàn văn trực tuyến (30.920)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (10)
 2. 1993đến2000  (41)
 3. 2001đến2006  (496)
 4. 2007đến2013  (7.308)
 5. Sau 2013  (23.708)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (25.830)
 2. French  (1.435)
 3. Spanish  (27)
 4. Portuguese  (17)
 5. Italian  (7)
 6. German  (6)
 7. Japanese  (2)
 8. Persian  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yang, Lawrence Y
 2. Chaudhri, Imran
 3. Lemay Stephen O
 4. Chaudhri Imran
 5. Yang Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...