skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
辩论与和解的交融——对我国诉讼上和解制度建构的相关思考 - The Integration of Adversary System and Mediation System --Consider of mediation in the litigation in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

辩论与和解的交融——对我国诉讼上和解制度建构的相关思考 - The Integration of Adversary System and Mediation System --Consider of mediation in the litigation in China

张弘 ; ZHANG Hong

河北法学 - Hebei Law Science, 2011, Vol.29(4), pp.139-143

ISSN: 1002-3933

Toàn văn sẵn có

2
发现用于外国诉讼程序之证据——《美国法典》第1782条评析 - Discovery in America for Use in a Foreign Judicial Proceeding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

发现用于外国诉讼程序之证据——《美国法典》第1782条评析 - Discovery in America for Use in a Foreign Judicial Proceeding

熊大胜 ; XIONG Dasheng

武汉大学学报:哲学社会科学版 - Wuhan University Journal (Philosophy & Social Sciences), 2007, Vol.60(2), pp.267-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-7320

Toàn văn sẵn có

3
论刑事缺席审判制度——以东莞市共同犯罪案件为考察对象 - On the System of Criminal Trial by Default ——Case Study of Joint Crime in Dongguan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论刑事缺席审判制度——以东莞市共同犯罪案件为考察对象 - On the System of Criminal Trial by Default ——Case Study of Joint Crime in Dongguan

程春华 ; 高峰 ; 孙寒梅 ; CHENG Chun- hua,GAO Feng ,SUN Han- mei

南昌大学学报:人文社会科学版 - Journal of Nanchang University(Humanities and Social Sciences), 2007, Vol.38(5), pp.47-52

ISSN: 1006-0448

Toàn văn sẵn có

4
会议资料数据库现状
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

会议资料数据库现状

张桂玲 ; 陈学武

现代情报, 2006, Vol.26(7), pp.90-91

ISSN: 1008-0821

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...