skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chamorro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Preparation Methods on the Catalytic Activity of Ag-Ru/CeO2 Catalyst for Ammonia Synthesis

Wei, Ke - Mei

Acta Physico-Chimica Sinica, November 2011, Vol.27(11), pp.2646-2650

ISSN: 1000-6818

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Dynamics Simulation of the Influence of Crystal Orientation on the Formation Probability of Silver Monoatomic Chains during Stretching

Zhao, Jian - Wei

Acta Physico-Chimica Sinica, June 2011, Vol.27(6), pp.1341-1345

ISSN: 1000-6818

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photometric determination of captopril using label-free silver nanoparticles

Li, Rui ; Yan, Hong-Tao

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, April 2013, Vol.33(4), pp.1104-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 23841437 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Application of Ag-Cu Bimetallic Dendrites

Chen, Fu - Yi

Acta Physico-Chimica Sinica, August 2013, Vol.29(8), pp.1712-1718

ISSN: 1000-6818

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thymine on silver island films: surface-enhanced Raman scattering and surface-enhanced infrared absorption studies

Guo, Hao ; Bi, Li-Heng ; Ding, Li ; Mo, Yu-Jun

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, December 2011, Vol.31(12), pp.3273-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 22295775 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical Performance Testing and Characterization of Silver-Plated and Graphite-Coated 316L Stainless Steel Bipolar Plates

Fu, Jie

Acta Physico-Chimica Sinica, March 2010, Vol.26(3), pp.595-600

ISSN: 1000-6818

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on the Fluorescence Enhancement Effect of Silver Nanoparticles on the Cholesterol

Wang, Jing-Jing ; Wu, Ying ; Liu, Ying ; Cai, Tina-Dong ; Sun, Song

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, January 2016, Vol.36(1), pp.140-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 27228757 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface-enhanced raman spectra of thymine calculated by DFT and ab inition HF

Chen, Shan-Jun ; Chen, Yan ; Zhou, Xiu-Wen ; Luo, Bing-Chi ; Li, Xi-Bo ; Tang, Yong-Jian ; Sun, Wei-Guo

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, October 2012, Vol.32(10), pp.2698-701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 23285868 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of DNA silver nanowire and its Raman spectra

Ban, Ge ; Dong, Rui-Xin ; Li, Ke ; Han, Hong-Wen ; Zhang, Xia ; Li, Shu-Feng

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, February 2009, Vol.29(2), pp.402-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 19445214 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescence Resonance Energy Transfer Detection of Cobalt Ions by Silver Triangular Nanoplates and Rhodamine 6G

Zhang, Xiu-Qing ; Peng, Jun ; Ling, Jian ; Liu, Chao-Juan ; Cao, Qiu-E ; Ding, Zhong-Tao

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, April 2015, Vol.35(4), pp.951-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 26197581 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time resolution spectrum measurements of the process of photon acting on the silver halide materials

Li, Xiao-Wei ; Hu, Xiao-Yong ; Han, Li

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, October 2002, Vol.22(5), pp.728-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 12938413 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of SERS of positive and negative nano-silver adsorbing cation and anion molecule

Si, M ; Zhang, P

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, August 2001, Vol.21(4), pp.501-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 12945273 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The preparation of Ag/AgCl nanoparticle and its resonance scattering spectroscopic study

Ling, S M ; Jiang, Z L ; Bi, X S ; Yi, X H

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, December 2001, Vol.21(6), pp.819-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 12958904 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The charge transferring between silver nanoparticles and R6G

Guo, L ; Zhang, X ; Du, Z ; Huang, Y ; Mo, Y

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, February 2001, Vol.21(1), pp.16-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 12953567 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enhanced mechanism of Cl- to SERS in silver colloid

Si, M ; Wu, R ; Zhang, P

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, June 2001, Vol.21(3), pp.343-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 12947663 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on spectrophotometric determination of silver(I) with 2-(2-quinolinylazo)-1,5-dihydroxidebenzene

Tai, Xi ; Hu, Qiu-Fen ; Yang, Guang-Yu ; Yin, Jia-Yuan

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, January 2004, Vol.24(1), pp.125-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 15768995 Version:1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface-enhanced Raman scattering (SERS) of amino acids on silver colloid

Ke, Wei-Zhong ; Wu, Jian-Zhong

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, May 2004, Vol.24(5), pp.551-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 15769043 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on the surface-enhanced Raman spectrum of phenylalanine on silver sols

Liu, Wen-Han ; Yang, Wei ; Zhang, Dan

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, February 2008, Vol.28(2), pp.343-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 18479019 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface enhanced Raman spectrum of rat serum in the novel silver colloid

Liu, Kun ; Wu, Shi-Fa ; Chen, Mao-Du ; Pan, Shi

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, February 2008, Vol.28(2), pp.339-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 18479018 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on solid-phase-extraction spectrophotometric determination of silver with p-sulfobenzylidene-rhodanine

Wang, Lin ; Hu, Qiu-Fen ; Yang, Guang-Yu ; Yin, Jia-Yuan

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, February 2004, Vol.24(2), pp.187-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 15769013 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (43)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (11)
 2. 2003đến2005  (14)
 3. 2006đến2008  (9)
 4. 2009đến2012  (9)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (41)
 2. English  (11)
 3. Italian  (10)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jiang, Zl
 2. Jiang, Z.-L.
 3. Jiang, Zhi-Liang
 4. Zhang, P
 5. Hu, Qiu-Fen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...