skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Graphical user interfaces (Computer systems) xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Ngôn ngữ: Catalan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracejador Interactiu de Lambda-Càlcul Web – TILC(W)

Gallart Garangou, Oriol; Villaret I Ausellé, Mateu ; Universitat De Girona. Escola Politècnica Superior

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disseny d’una interfície per a la gestió d’assignatures en una plataforma mòbil

Moreno Ferrer, Marc; Seguí Mesquida, Santi

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...