skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Bulgarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organo pleno

Petev, Kamen

Българско музикознание, 2011, Issue 2, pp.50-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Писма от Димитър Ненов до Иван Стайков

Bozhikova, Milena

Българско музикознание, 2011, Issue 3-4, pp.104-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Клавирното ядро и музикалната речевост у Лазар Николов

Ivanova, Tzvetana

Българско музикознание, 2012, Issue 2, pp.12-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„През годините”

Petrova, Angelina

Българско музикознание, 2012, Issue 1, pp.98-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Димитър Ненов и архивът. Vita post mortem

Bozhikova, Milena

Българско музикознание, 2011, Issue 3-4, pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Любомир Романски – Димитър Ненов. Кореспонденция

Antonova, Polina

Българско музикознание, 2011, Issue 3-4, pp.45-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Постмодерният слухов опит: музикален синтаксис в композицията от последното десетилетие на ХХ и началото на ХХІ век

Petrova, Angelina

Българско музикознание, 2013, Issue 3-4, pp.161-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Резюмета

Българско музикознание, 2012, Issue 3-4, pp.217-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Композиторът и архивът. 110 години от рождението на Димитър Ненов“

Valchinova-Chendova, Elisaveta

Българско музикознание, 2011, Issue 3-4, pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

В епохата на хибридизация: музика – медии – малцинства

Tschernokoshewa, Elka

Българско музикознание, 2010, Issue 2-3, pp.7-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ехото на химните в творчеството на Лазар Николов

Ivanova, Tzvetana

Българско музикознание, 2010, Issue 4, pp.35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Генчо Гайтанджиев – публикации

Българско музикознание, 2010, Issue 2-3, pp.222-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deniza Popova. Authentizität, Medialität und Identität. Wege der Definition und Transformation „autentischer bulgarischer Musiken“ . München, 2013

Shniter, Maria

Български фолклор, 2014, Vol.XL(1), pp.92-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0323-9861 ; E-ISSN: 2534-8558

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Михаил Букурещлиев на 80 години

Kaufman, Nikolai

Български фолклор, 2010, Vol.XXXVI(1), pp.151-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0323-9861 ; E-ISSN: 2534-8558

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

С дълбок поклон към маестро Иван Вълев (1928–2010)

Kaufman, Nikolai

Български фолклор, 2010, Vol.XXXVI(2), pp.158-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0323-9861 ; E-ISSN: 2534-8558

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Православна музика. Въведение

Toncheva, Elena ; Ivanov, Ivan

Българско музикознание, 2007, Issue 3-4, pp.5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

110 години от рождението на Хераклит Несторов

Atanasov, Asen

Българско музикознание, 2007, Issue 2, pp.211-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Светлана Куюмджиева: „Стихирарът на Йоан Кукузел. Формиране на нотирания възкресник”

Dimitrova, Mariana

Българско музикознание, 2007, Issue 2, pp.179-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Виетнамска традиционна опера (Вонг Ко). Или за образователните измерения на първото телевизионно реалити шоу

Tzenova, Miglena

Българско музикознание, 2007, Issue 2, pp.201-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Два компактдиска

Dimov, Ventcislav

Българско музикознание, 2007, Issue 2, pp.191-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0204-823X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (6)
 2. 1996đến2003  (15)
 3. 2004đến2008  (57)
 4. 2009đến2013  (21)
 5. Sau 2013  (61)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (146)
 2. Bình xét khoa học  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zashkev, Aleksander
 2. Valchinova-Chendova, Elisaveta
 3. Voleva, Emilia
 4. Atanasov, Asen
 5. Vlaeva, Ivanka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...