skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Basque xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hizkuntz eskubideen erabilpen osoaren alde

Argemí I Roca, Aureli

Bat: Soziolinguistika aldizkaria, 1993, Issue 9, pp.23-34

ISSN: 1130-8435

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mendebal eta hego Europako hizkuntza gutxituak

Giordan, Henri

Bat: Soziolinguistika aldizkaria, 1993, Issue 11, pp.107-119

ISSN: 1130-8435

Toàn văn không sẵn có

3
The Basque Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Basque Language in the Digital Age

Rehm, Georg ;Uszkoreit, Hans;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-30795-9 ; E-ISBN: 978-3-642-30796-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30796-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...