skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Armenian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soobshchenii͡a Laboratorii agrokhimii

Agrokʻimiayi Laboratoria (Haykakan Ssh Gitutʻyunneri Akademia)

Continued by ISSN: 0371-036X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocherki po istorii khimii v Armenii

Kazandzhi︠a︡n , T. T. ; Erivan ; Gosudarstvennyĭ Universitet.

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION IN ULTRAVIOLET

Tarayan, V.M. ; Eliazyan, L.A.

Izvest Akad. Nauk Armyan, S.S.R., Khim. Nauki, 1960, Vol.13

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INVESTIGATION OF ISOTOPE EXCHANGE BETWEEN THE SURFACE OF CRYSTALS OF Na₂SiO₃.9H₂O AND A SOLUTION OF SODIUM METASILICATE. I.

Babayan, S.G. ; Arutyunyan, A.M. ; Manvelyan, M.G.

Arm. Khim. Zh., 21: 81-8., 1968

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gosudarstvennyĭ Universitet.
  2. Arutyunyan, A.M.
  3. Eliazyan, L.A.
  4. Tarayan, V.M.
  5. Babayan, S.G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...