skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Armenian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern problems of determining sowing rates of crops in mountainous conditions

Matevosian , A.A.

Biologicheskii zhurnal Armenii, 1979, Vol.32(7), pp.605-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-5119

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orchard crop varieties and problems relating to their biology in the Armenian literature of the 5th-19th centuries

Morikian , E.S.

Biol Zh Arm, 1973, Vol.Jan 1973, 26(1), pp.101-106

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated production of grapevine nursery plants under open air hydroponics

Bznuni , A.B.

Soobshcheniia - Akademiia nauk Armianskoi SSR, Institut agrokhimicheskikh problem i gidroponiki, 1976, pp.90-98

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to the Management of Large Classes. Lancaster-Leeds Language Learning in Large Classes Research Project. Project Resettling in the United States

Center for Applied Linguistics, Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bznuni , A.B.
  2. Center for Applied Linguistics, Washington, DC
  3. Morikian , E.S.
  4. Matevosian , A.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...