skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of a training based on Guilford Evaluative Thinking Matrix, to examine its effect on the improvement of V-Shape evaluation strategy limitation and the improvement Science of teachers in teaching the activities and processes of the cell

Mahmoud Rashed Shdaifat ; Fayadh Hamed Alanazi

Journal of Educational Sciences, 01 May 2018, Vol.30(2), pp.213-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1658-7863 ; E-ISSN: 1658-7677

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution of Quranic Tahfidz to Mental Health

Trinova, Zulvia ; Wati, Salmi

Al-Ta'lim Journal, Nov 2016, pp.260-270

ISSN: 14107546 ; E-ISSN: 23557893 ; DOI: 10.15548/jt.v23i3.243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

تدوين قانون ولاء مجلس الإدارة: المادة 10 من قانون الشركات 2006 في المملكة المتحدة
Codifying the corporate opportunity doctrine: The (UK) Companies Act 2006

Lowry, John

International Review of Law, 2012, Vol.2012(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2223-859X ; DOI: 10.5339/irl.2012.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mahmoud Rashed Shdaifat
  2. Zulvia Trinova
  3. Fayadh Hamed Alanazi
  4. Salmi Wati
  5. Lowry, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...