skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Ngôn ngữ: Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

اقتراح الطریقة الجیوتکنیکیه فی تقییم افتقاد الاثر الزلزال فی القوة السیولیة (الدراسة النموذجیه: سد کرزان الترابی، محافظه همدان، ایران)
A proposed geotechnical-based method for evaluation of liquefaction potential analysis subjected to earthquake provocations (case study: Korzan earth dam, Hamedan province, Iran)

Shahri, Abbas ; Esfandiyari, Bijan ; Rajablou, Roshanak

Arabian Journal of Geosciences, 2012, Vol.5(4), pp.555-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: 10.1007/s12517-010-0199-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

دراسة هيدروجيوفيزيائية للخزان الجوفي بمنطقة الباويطى- شمال الواحات البحرية (الصحراء الغربية) بمصر
Hydrogeophysical investigation of groundwater potential in the El Bawiti, Northern Bahariya Oasis, Western Desert, Egypt

Kashouty, Mohamed ; Aziz, Aiman ; Soliman, Mamdouh ; Mesbah, Hany

Arabian Journal of Geosciences, 2012, Vol.5(5), pp.953-970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: 10.1007/s12517-010-0253-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (1)
 2. Russian  (1)
 3. French  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sherif, M.
 2. Kacimov, A.R.
 3. Esfandiyari, Bijan
 4. Mesbah, Hany
 5. Mesbah, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...