skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translation into Arabic of: “Changes to publication requirements made at the XVIII International Botanical Congress in Melbourne – what does e-publication mean for you?”. Translated by Ahmed M. Abdel-Azeem and Gihan S. Soliman

Sandra Knapp ; John Mcneill ; Nicholas J. Turland

MycoKeys, 01 March 2012, Vol.2, pp.45-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1314-4057 ; E-ISSN: 1314-4049 ; DOI: 10.3897/mycokeys.2.2499

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Story of Stoechas: from Antiquity to the Present Day

Hassan Farsam ; Sadegh Ahmadian Attari ; Amir Khalaj ; Mohammad Kamalinejad ; Rafat Shahrokh ; Ahmadian-Attari

Journal of Research on History of Medicine, 01 May 2016, Vol.5(2), pp.70-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-886X ; E-ISSN: 2251-886X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

العفونة في البيطرة الأندلسية بين المفهوم الفلسفي والواقع التجريبي

شخوم, سعدي ; قنون, حياة

Bulletin d’études orientales, 21 December 2016, Vol.n 64(1), pp.265-276 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

العفونة في البيطرة الأندلسية بين المفهوم الفلسفي والواقع التجريبي

شخوم, سعدي ; قنون, حياة

Bulletin d’études orientales, 01 April 2016, pp.265-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-1623 ; E-ISSN: 2077-4079 ; DOI: 10.4000/beo.4639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Deo plantante & incrementum dante, consensu magnifici & gratiosi senatus Asclepiadei sub praesido viri noblissimi, excellentissimi atq[ue] experimentissimi Dn. Johannis Arnoldi Friderici, : phil. ac medic. doctoris, anatomiae, chirurgiae ac bontanices P.P. celeberrimi, horti medici collegialis praefecti solertissimi, medici provincialis Saxo-Altenburgici felicissimi, ac p.t. facultatis suae decani spectatissimi, domini praeceptoris, patroni ac promotoris sui avùm venerandi, Aloen publicae florae cultorum censurae
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Deo plantante & incrementum dante, consensu magnifici & gratiosi senatus Asclepiadei sub praesido viri noblissimi, excellentissimi atq[ue] experimentissimi Dn. Johannis Arnoldi Friderici, : phil. ac medic. doctoris, anatomiae, chirurgiae ac bontanices...
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deo plantante & incrementum dante, consensu magnifici & gratiosi senatus Asclepiadei sub praesido viri noblissimi, excellentissimi atq[ue] experimentissimi Dn. Johannis Arnoldi Friderici, : phil. ac medic. doctoris, anatomiae, chirurgiae ac bontanices...

Friderici, Johann Arnold, 1637-1672 ; Beier, Gottfried, Active 1669-1677

Toàn văn sẵn có

7
Publication: Botanical series
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publication: Botanical series

Field Columbian Museum

v.2 (1900-1916) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-8364 ; Continued by ISSN: 0096-2759

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Annales
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales

Société Botanique de Lyon

v.1-2 1871/72-1873/74 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Sách  (3)
 3. Tạp chí  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. French  (3)
 3. German  (2)
 4. Russian  (1)
 5. Polish  (1)
 6. Czech  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Friderici, Johann Arnold, 1637-1672
 2. شخوم, سعدي
 3. قنون, حياة
 4. Mcneill, J
 5. Ahmadian-Attari

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...