skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voluntariness to remaın

Arzu Guler

Forced Migration Review, 01 December 2012, Issue 41, p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan consults on an IDP policy

Nina Schrepfer ; Dan Tyler

Forced Migration Review, 01 August 2012, Issue 40, pp.40-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shortcomings in assistance for deported Afghan youth

Nassim Majidi

Forced Migration Review, 01 September 2013, Issue 44, pp.64-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risks encountered after forced removal: the return experiences of young Afghans

Emily Bowerman

Forced Migration Review, 01 February 2017, Issue 54, pp.78-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom of movement of Afghan refugees in Iran

Farshid Farzin ; Safinaz Jadali

Forced Migration Review, 01 September 2013, Issue 44, pp.85-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The road from Kabul

Lucia Cipullo ; Jeff Crisp

Forced Migration Review, 01 November 2010, Issue 36, pp.65-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stateless in Afghanistan

Maira Kuppers

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.9-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reframing solutions for Afghan refugees

Dan Tyler

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.18-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heeding the warning signs: further displacement predicted for Afghanistan

Susanne Schmeidl

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.41-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual violence: unacceptable on all counts

Lida Ahmad

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.35-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Displacement and violence against women in Afghanistan

Camille Hennion

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.34-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anchoring return: the role of the Solutions Strategy

Pierfrancesco Maria Natta

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.12-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban displaced youth in Kabul

Nassim Majidi

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.36-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban realities for displaced young women and girls

Dan Tyler ; Susanne Schmeidl

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.37-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transition and displacement

Khalid Koser

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.44-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A view from the Afghan diaspora

Tabasum Akseer

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.30-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No longer a child: from the UK to Afghanistan

Catherine Gladwell

Forced Migration Review, 01 September 2013, Issue 44, pp.62-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and vulnerabilities: Afghans in Pakistan

Sanaa Alimia

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.24-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unaccompanied Afghan children: on the move again?

Afghanistan Research and Evaluation Unit

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.36-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection for disabled persons in Afghanistan

Andreas Dimopoulos

Forced Migration Review, 01 May 2014, Issue 46, pp.27-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (12)
 2. 2003đến2004  (5)
 3. 2005đến2007  (2)
 4. 2008đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (28)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Susanne Schmeidl
 2. Dan Tyler
 3. Nassim Majidi
 4. Peter Marsden
 5. Armando Geller

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...