skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of GUI Temperature Monitoring System based on Thin-Film Optical Filter

Hilal Adnan Fadhil

Journal of University of Babylon, 01 August 2017, Vol.25(5), pp.1814-1820 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1992-0652 ; E-ISSN: 1992-0652

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation Criteria for Electronic Reference Resources Available on the Internet

Reda Mohamed Al-Najar

Cybrarians Journal, 01 June 2007, Issue 13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-2215 ; E-ISSN: 1687-2215

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producing Coordinate Time Series for Iraq's CORS Site for Detection Geophysical Phenomena

Oday Yaseen Mohamed Zeki Alhamadani ; Mays Qusay Saeed

Engineering Journal, 01 January 2018, Vol.24(1), pp.41-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-4073 ; E-ISSN: 2520-3339

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

اقتراح الطریقة الجیوتکنیکیه فی تقییم افتقاد الاثر الزلزال فی القوة السیولیة (الدراسة النموذجیه: سد کرزان الترابی، محافظه همدان، ایران)
A proposed geotechnical-based method for evaluation of liquefaction potential analysis subjected to earthquake provocations (case study: Korzan earth dam, Hamedan province, Iran)

Shahri, Abbas ; Esfandiyari, Bijan ; Rajablou, Roshanak

Arabian Journal of Geosciences, 2012, Vol.5(4), pp.555-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: 10.1007/s12517-010-0199-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Operating Point of a Hydrogen Fueled SOFC Models Using Al-Nour Software

Abdullatif Musa ; Ramadan Arfa ; Adel Agina

Solar Energy and Sustainable Development, 01 December 2016, Vol.5(2), pp.1-9

ISSN: 2411-9636 ; E-ISSN: 2414-6013

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Visual Interface Design for Evaluating the Quality of Google Map Data for some Engineering Applications

Mouayed Y. Ahmed ; Maythm Albakri ; Luma Layth Abedulridha

Engineering Journal, 01 January 2015, Vol.21(1), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-4073 ; E-ISSN: 2520-3339

Toàn văn sẵn có

7
Intelligent WEb-Based Interactive System for Education
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent WEb-Based Interactive System for Education

Masun, Nabhan Homsi

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

إدارة المخاطر المتعلقة بالحسابات ونظام ترخيص يمنع الاستخدام غير المصرح به للحسابات

Kilfoil, Craig Patrick

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, System, and Method for Registering and Authetnticating Handwritten ‎Signatures and Archiving Handwritten Information

Khalaf, Rakan Khaled Yousef AL

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERACTIVE DEVICE FOR LEGACY COCKPIT ENVIRONMENTS

Brian T Hardman ; Dennis K Mclean ; William T Stiffler

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE TELEPHONE ARRANGEMENTS

Eric Richard Sullivan

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development of E-Learning Media Based Moodle to Increase Science Development and Islamic Studies in STAIN Gajah Putih

Daulay, Leni ; Firmansyah, Rahmanita ; Zakaria, Rahmanita

Al-Ta'lim Journal, Jul 2017, Vol.24(2), pp.103-109

ISSN: 14107546 ; DOI: 10.15548/jt.v24i2.275

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional Development of Indonesian Librarians: towards Digital Library Environment

Zen, Zulfikar

Al-Ta'lim Journal, Jul 2014, Vol.21(2), pp.138-144

ISSN: 14107546 ; DOI: 10.15548/jt.v21i2.91

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

دراسة هيدروجيوفيزيائية للخزان الجوفي بمنطقة الباويطى- شمال الواحات البحرية (الصحراء الغربية) بمصر
Hydrogeophysical investigation of groundwater potential in the El Bawiti, Northern Bahariya Oasis, Western Desert, Egypt

Kashouty, Mohamed ; Aziz, Aiman ; Soliman, Mamdouh ; Mesbah, Hany

Arabian Journal of Geosciences, 2012, Vol.5(5), pp.953-970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: 10.1007/s12517-010-0253-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
المراجع الإح
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

المراجع الإح

UNDP (Corporate Author) ; Pnud (Corporate Author)

Human Development Report (Arabic Version), تقرير التنمية الب شرية 2015: العمل للتنمية البشرية, pp.192-201

Series E-ISSN: 2412-351X ; E-ISBN: 9789210576642 ; E-ISBN: 9210576640 ; DOI: 10.18356/2ceffbe1-ar

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2010  (2)
 3. 2011đến2013  (4)
 4. 2014đến2016  (5)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. French  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. Russian  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kacimov, A
 2. Aziz, Aiman
 3. Rajablou, Roshanak
 4. Eric Richard Sullivan
 5. Abdel Aziz, Aiman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...