skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Albanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnostikimi dhe evidentimi i ndotjes nga metalet e renda ne tokat e bimesine e serpentinave dhe zonave industriale
[Diagnosis and zones of the pollution from heavy metals in serpentine soils and plants and industrial areas]

Shallari , S. ; Laze , P. ; Dishnica , T.

Buletini i Shkencave Bujqesore, 1996, Issue no.3, Issue 3, pp.13-21

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shallari , S.
  2. Dishnica , T.
  3. Laze , P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...