skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk factors associated with default from multidrug-resistant tuberculosis treatment, South Africa, 1999-2001

Holtz, T H ; Lancaster, J ; Laserson, K F ; Wells, C D ; Thorpe, L ; Weyer, K

The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, June 2006, Vol.10(6), pp.649-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-3719 ; PMID: 16776452 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encouraging outcomes in the first year of a TB control demonstration program: Orel Oblast, Russia

Kherosheva, T ; Thorpe, L E ; Kiryanova, E ; Rybka, L ; Gerasichev, V ; Shulgina, M ; Nemtsova, E ; Aptekar, T ; Kluge, H ; Jakubowiak, W ; Grzemska, M ; Aquino, G ; Wells, C ; Kazionny, B

The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, November 2003, Vol.7(11), pp.1045-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-3719 ; PMID: 14598963 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speaking the same language: treatment outcome definitions for multidrug-resistant tuberculosis

Laserson, K F ; Thorpe, L E ; Leimane, V ; Weyer, K ; Mitnick, C D ; Riekstina, V ; Zarovska, E ; Rich, M L ; Fraser, H S F ; Alarcón, E ; Cegielski, J P ; Grzemska, M ; Gupta, R ; Espinal, M

The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, June 2005, Vol.9(6), pp.640-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-3719 ; PMID: 15971391 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capacity building for international tuberculosis control through operations research training

Laserson, K F ; Binkin, N J ; Thorpe, L E ; Laing, R ; Iademarco, M F ; Bloom, A ; Agerton, T B ; Nelson, L ; Cegielski, J P ; Ferroussier, O ; Holtz, T ; Vitek, E ; Gammino, V ; Tan, K ; Finlay, A ; Dewan, P ; Miranda, A ; Aquino, G ; Weyer, K ; Sy, D N ; Vernon, A ; Becerra, J ; Ershova, J ; Wells, C D

The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, February 2005, Vol.9(2), pp.145-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-3719 ; PMID: 15732732 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thorpe, L E
  2. Laserson, K F
  3. Thorpe, Le
  4. Wells, C
  5. Weyer, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...