skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Wireless Communications and Mobile Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance analysis of an opportunistic multi‐user cognitive network with multiple primary users

Khan, Fahd Ahmed ; Tourki, Kamel ; Alouini, Mohamed‐Slim ; Qaraqe, Khalid A.

Wireless Communications and Mobile Computing, November 2015, Vol.15(16), pp.2004-2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.2478

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance analysis of multi‐stage interference cancellation for ultra‐wide band multiple‐access communication systems

Wen, Jyh‐Horng ; Hung, Ho‐Lung

Wireless Communications and Mobile Computing, 25 October 2012, Vol.12(15), pp.1371-1380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.1068

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of minimum transmit sum power and scheduling power gain for multi‐user MIMO‐OFDM networks with rate constraints

Gao, Xiangyu ; Zhu, Yuesheng ; Ping, Li

Wireless Communications and Mobile Computing, 10 April 2016, Vol.16(5), pp.550-562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.2548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of DS‐UWB in MB‐OFDM and multi‐user interference over Nakagami‐ m fading channels

Mehbodniya, Abolfazl ; Aïssa, Sonia

Wireless Communications and Mobile Computing, 10 December 2012, Vol.12(17), pp.1538-1545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.1084

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Tradeoff between Energy and Throughput in Wireless 5G Networks

Gueguen, Cedric ; Manini, Malo; Manini, Malo (Editor)

Wireless Communications and Mobile Computing, 04 September 2018, Vol.2018, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1155/2018/7484786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of capacity and call admission control schemes in TD‐SCDMA uplink systems employing smart antenna techniques

Peng, Mugen ; Wang, Wenbo ; Zhang, Jie

Wireless Communications and Mobile Computing, February 2010, Vol.10(2), pp.241-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of multi‐user detection of multi‐rate transmissions in multi‐cellular CDMA

Smida, Besma ; Affes, Sofiène

Wireless Communications and Mobile Computing, January 2009, Vol.9(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.671

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of MIMO spatial multiplexing algorithms using indoor channel measurements and models

Spencer, Quentin H. ; Svantesson, Thomas ; Swindlehurst, A. Lee; Heath, Robert W. ; Larsson, Erik G. ; Murch, Ross ; Nehorai, Arye ; Uysal, Murat

Wireless Communications and Mobile Computing, November 2004, Vol.4(7), pp.739-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of content‐aware resource allocation schemes for video streaming over wireless networks

Pahalawatta, Peshala V. ; Katsaggelos, Aggelos K.; Wang, Haohong ; Kondi, Lisimachos P. ; Luthra, Ajay

Wireless Communications and Mobile Computing, February 2007, Vol.7(2), pp.131-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.469

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on the performance of space‐time block coded ultrawide band communication systems

Du, Yinggang ; Tai Chan, Kam; Chen, Hsiao‐Hwa ; Li, Daoben ; Bi, Qi

Wireless Communications and Mobile Computing, February 2005, Vol.5(1), pp.23-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.280

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2006  (1)
 3. 2007đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Khan, Fahd Ahmed
 2. Affes, Sofiène
 3. Wang, Wenbo
 4. Alouini, Mohamed-Slim
 5. Ping, Li

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...