skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản Středoevropské politické studie Central European Political Studies Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misunderstanding the Other and Shy Signs of Openness: Discourse on the 1992-1995 War in the Current Bosniak and Bosnian Serb Media

Janícko, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2015, Vol.17(1), pp.28-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817 ; DOI: 10.5817/CEPSR.2015.1.28

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilizace proti levici? Stranické konsekvence volební úcasti v kontextu postkomunismu

Nový, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2013, Vol.15(1), pp.25-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Komparácia politík voci národnostným mensinám vlád Roberta Fica a Vladimíra Meciara na Slovensku v rokoch 1994 az 1998 a 2006 az 2010

Smetanková, Dasa

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2013, Vol.15(1), pp.54-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...