skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: South East Asia Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dutch Neutrality in the Pacific: A Dead Letter: A Perspective from the International Disarmament Debate, 1921–31

Braat, Eleni

South East Asia Research, March 2011, Vol.19(1), pp.107-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X ; E-ISSN: 2043-6874 ; DOI: 10.5367/sear.2011.0029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index to Volume 10

Teitler G.

South East Asia Research, November 2002, Vol.10(3), pp.375-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mixed Company: Fighting Power and Ethnic Relations in the Dutch Colonial Army, 1890–1920

Teitler, Gerke

South East Asia Research, November 2002, Vol.10(3), pp.361-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X ; E-ISSN: 2043-6874 ; DOI: 10.5367/000000002101297116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinventing Thailand: Thaksin and His Foreign Policy

Smith, Barney

South East Asia Research, March 2011, Vol.19(1), pp.149-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passion, Betrayal and Revolution in Colonial Vietnam: The Memoirs of Bao Luong

Sasges, Gerard

South East Asia Research, March 2011, Vol.19(1), pp.169-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernization, Tradition and Identity: the Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts

Hosen, Nadirsyah

South East Asia Research, March 2011, Vol.19(1), pp.157-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamization in Malaysia: piety and consumption, politics and law

Peletz, Michael G.

South East Asia Research, March 2011, Vol.19(1), pp.125-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Than Shwe: Unmasking Burma's Tyrant

Taylor, Robert H.

South East Asia Research, March 2011, Vol.19(1), pp.162-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland South East Asia

Day, Tony

South East Asia Research, March 2011, Vol.19(1), pp.153-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Change, Democratic Transitions and Security in Southeast Asia

Pongsudhirak, Thitinan

South East Asia Research, March 2011, Vol.19(1), pp.160-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Teitler G.
  2. Taylor, RH
  3. Day, Tony
  4. Carter, Sara
  5. Smith, Barney

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...