skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Nhan đề tạp chí: SocietàMutamentoPolitica: Rivista Italiana di Sociologia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immagini, dati e metadati: quando la foto diventa smart picture. La Visual Research e la fotografia georeferenziata

Losacco, Giuseppe

SocietaMutamentoPolitica, 2016, Vol.7(14), p.251(16) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.13128/SMP-19705

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduzione

Bettin Lattes, Gianfranco ; Bello, Valeria ; Santacreu, Oscar;

SocietaMutamentoPolitica, 2015, Vol.6(11), p.5(18) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.13128/SMP-16398

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vittorio Cotesta (2015), Modernita e capitalismo

Toscano, Emanuele

SocietaMutamentoPolitica, 2016, Vol.7(14), p.339(5) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.13128/SMP-19710

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La leadership di Matteo Renzi. Il leader "televisivo" alla prova delle primarie del Partito democratico.(Report)

Damiani, Marco ; Mazzoni, Marco

SocietaMutamentoPolitica, 2017, Vol.8(15), p.241(19) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.13128/SMP-20858

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Emanuele Toscano
  2. Toscano, Emanuele
  3. Bettin Lattes, Gianfranco
  4. Valeria Bello
  5. Oscar Santacreu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...