skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Social Science and Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

States higher in racial bias spend less on disabled medicaid enrollees

Leitner, Jordan B ; Hehman, Eric ; Snowden, Lonnie R

Social Science & Medicine, July 2018, Vol.208, pp.150-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.01.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit

Leitner, Jordan B ; Hehman, Eric ; Ayduk, Ozlem ; Mendoza-Denton, Rodolfo

Social Science & Medicine, December 2016, Vol.170, pp.220-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leitner, J.B.
  2. Hehman, Eric
  3. Hehman, E
  4. Leitner, Jordan B
  5. Snowden, Lonnie R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...