skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2004 xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Social Science Japan Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Gaiko no Chikara (The Power of Diplomacy)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaiko no Chikara (The Power of Diplomacy)

Nishida, T.

Social Science Japan Journal, 06/01/2010, Vol.13(1), pp.162-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ssjj/jyq003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan’s Civil-Military Diplomacy: The Banks of the Rubicon

Kamiya, Matake

Social Science Japan Journal, 2017, Vol. 20(1), pp.144-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyw056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakai kagaku to shite no nihon gaikō kenkyū: Riron to rekishi no tōgō wo mezashite (Research on Japanese Diplomacy as Social Science: Toward Integration of Theory and History)

Itayama, Mayumi

Social Science Japan Journal, 2018, Vol. 21(1), pp.155-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyx040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Monarchy, and the Anglo-Japanese Alliance, 19021922

Best, Antony

Social Science Japan Journal, 2006, Vol.9(2), pp.171-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyl027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan Brand Strategy: The Taming of ‘Cool Japan’ and the Challenges of Cultural Planning in a Postmodern Age

Daliot - Bul, Michal

Social Science Japan Journal, 2009, 2009, Vol. 12(2), pp.247-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyp037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shōgen: Miyazawa Daiichiji (1986-1988) Tsūka Gaikō (Documenting the First Round of Miyazawa's Currency Diplomacy)

Aramaki, Kenji

Social Science Japan Journal, 2010, Vol. 13(1), pp.166-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyp049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating with Imperialism: The Unequal Treaties and the Culture of Japanese Diplomacy

Iokibe, Kaoru

Social Science Japan Journal, 2007, 2007, Vol. 10(1), pp.122-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jym025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Survival and Yasukuni in Japan’s Relations with China

Wan, Ming

Social Science Japan Journal, 2018, Vol. 21(2), pp.365-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyy004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reisen Kōzō no Henyō to Nihon no tai Chū Gaikō (The Transformation of the Framework of the Cold War and Japan’s China Policy)

Fukuda, Madoka

Social Science Japan Journal, 2013, Vol. 16(1), pp.179-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jys035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taika Nijūikkajō to wa nan datta no ka: Daiichiji sekai taisen to nicchū tairitsu no genten (What is the Historical Meaning of the 21 Demands? WWI and the Origin of Sino-Japanese Conflict)

Kawashima, Shin

Social Science Japan Journal, 2017, Vol. 20(1), pp.140-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyw046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Police Reserve: The Origin of Japan’s Self Defense Force

Sado, Akihiro

Social Science Japan Journal, 2018, Vol. 21(1), pp.152-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyx037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Okinawa henkan to nichibei anpo taisei (The Reversion of Okinawa and the Japan-US Security Alliance)

Kouno, Yasuko

Social Science Japan Journal, 2015, Vol. 18(1), pp.121-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyu037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Law and Japanese Sovereignty: The Emerging Global Order in the 19th Century

Okagaki, Tomoko

Social Science Japan Journal, 2017, Vol. 20(2), pp.290-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyx027

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teikoku Nihon to Zaibatsu Shōsha: Kyōkō—Sensōka no Mitsui Bussan (Imperial Japan and Zaibatsu Trading Companies: Mitsui & Co. in Times of Panic and War)

Okabe, Keishi

Social Science Japan Journal, 2013, Vol. 16(1), pp.182-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jys031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nichibei dōmei no seidoka: Hatten to shinka no rekishi katei (Institutionalization of the Japan–US Alliance: A History of Its Development and Evolution)

Nakashima, Takuma

Social Science Japan Journal, 2015, Vol. 18(2), pp.244-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyv013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sengo Ryūkyū no Kōmuin Seidoshi: Beigun Tōchika ni okeru ‘Nihonka’ no Shosō (A History of the Civil Service System in the Postwar Ryukyus: Its ‘Japanization’ under US Military Rule)

Izumo, Akiko

Social Science Japan Journal, 2015, Vol. 18(2), pp.246-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyv014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensō ni Kōsuru: Kea no rinri to heiwa no kōsō (Against War: The Ethics of Care and a Vision for Peace)

Hayashi, Midori

Social Science Japan Journal, 2017, Vol. 20(1), pp.147-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyw047

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Umi o wataru kikansha: Kindai nihon no tetsudō hatten to gurōbaruka (Trading Locomotives: The First Globalization and the Development of Japan’s Railways, 1869–1914)

Nakabayashi, Masaki

Social Science Japan Journal, 2018, Vol. 21(1), pp.158-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyx046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, China and Networked Regionalism in East Asia

Hoshiro, Hiroyuki

Social Science Japan Journal, 2013, Vol. 16(2), pp.349-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyt003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seiji-tetsugaku-teki kōsatsu: riberaru to sōsharu no aida (Papers on Political Philosophy: Between Liberal and Social)

Inuzuka, Hajime

Social Science Japan Journal, 2017, Vol. 20(2), pp.287-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1465 ; E-ISSN: 1468-2680 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyx025

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (28)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Izumo, Akiko
  2. Roberts, Glenda S
  3. Newman, Edward
  4. Nakabayashi, Masaki
  5. Takeda, Hiroko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...