skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Chủ đề: Mothers xóa Nhan đề tạp chí: Social Forces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Importance of Mother: Labor Force Participation and Intergenerational Mobility of Women

Stevens, Gillian ; Boyd, Monica

Social Forces, 1 September 1980, Vol.59(1), pp.186-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; E-ISSN: 15347605 ; DOI: 10.2307/2577840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal Employment, Race, and Work Orientation of High School Girls

Macke, Anne Statham ; Morgan, William R.

Social Forces, 1 September 1978, Vol.57(1), pp.187-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; E-ISSN: 15347605 ; DOI: 10.2307/2577633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of an Early First Birth on Young Women's Educational Attainment

Waite, Linda J. ; Moore, Kristin A.

Social Forces, 1 March 1978, Vol.56(3), pp.845-865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; E-ISSN: 15347605 ; DOI: 10.2307/2577222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Motherhood, Accelerated Role Transition, and Social Pathologies

Bacon, Lloyd

Social Forces, 1 March 1974, Vol.52(3), pp.333-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; E-ISSN: 15347605 ; DOI: 10.2307/2576888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...