skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Nhan đề tạp chí: Singapore Medical Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hideyo Noguchi (1876-1928): distinguished bacteriologist

Tan, Siang Yong ; Furubayashi, Jill

Singapore medical journal, October 2014, Vol.55(10), pp.550-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 25631898 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Robert Richet (1850-1935): discoverer of anaphylaxis

Tan, S Y ; Yamanuha, J

Singapore medical journal, March 2010, Vol.51(3), pp.184-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 20428737 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

William Stewart Halsted (1852-1922): father of American surgery

Tan, S Y ; Uyehara, P

Singapore medical journal, July 2010, Vol.51(7), pp.530-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 20730390 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul Ehrlich (1854-1915): man with the magic bullet

Tan, S Y ; Grimes, S

Singapore medical journal, November 2010, Vol.51(11), pp.842-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 21140107 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934): pride of Petilla

Wong, V S ; Tan, S Y

Singapore medical journal, September 2010, Vol.51(9), pp.683-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 20938605 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bernardo Houssay (1887-1971): Endocrine physiologist and Nobel laureate

Tan, Siang Yong ; Ponstein, Nathaniel

Singapore medical journal, January 2016, Vol.57(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 26831308 Version:1 ; DOI: 10.11622/smedj.2016003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Fernand Widal (1862-1929): serologist and clinician-scientist

Tan, Siang Yong ; Linskey, Katy

Singapore medical journal, May 2012, Vol.53(5), pp.297-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 22584967 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexandre Yersin (1863-1943): Vietnam's 'Fifth Uncle'

Tan, Siang Yong ; Zia, Joy K

Singapore medical journal, September 2012, Vol.53(9), pp.564-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 23023894 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Papanicolaou (1883-1962): Discoverer of the Pap smear

Tan, Siang Yong ; Tatsumura, Yvonne

Singapore medical journal, October 2015, Vol.56(10), pp.586-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 26512152 Version:1 ; DOI: 10.11622/smedj.2015155

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine in stamps. Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936): conditioned reflexes

Tan, S Y ; Graham, C

Singapore medical journal, January 2010, Vol.51(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 20200766 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Josef Leopold Auenbrugger (1722 - 1809): father of percussion

Tan, S Y ; Hu, M

Singapore medical journal, March 2004, Vol.45(3), pp.103-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 15029409 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galen (130-201 A.D.): history's most enduring medic

Tan, S Y

Singapore medical journal, March 2002, Vol.43(3), pp.116-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 12005335 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Andreas Vesalius (1514-1564): father of modern anatomy

Tan, S Y ; Yeow, M E

Singapore medical journal, May 2003, Vol.44(5), pp.229-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 13677358 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Albrecht von Graefe (1828-1870): founder of scientific ophthalmology

Tan, S Y ; Zia, J K

Singapore medical journal, September 2007, Vol.48(9), pp.797-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 17728957 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Florence Nightingale (1820-1910): founder of modern nursing

Tan, S Y ; Holland, P

Singapore medical journal, March 2006, Vol.47(3), pp.185-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 16518550 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hermann von Helmholtz (1821-1894): inventor of the ophthalmoscope

Tan, S Y ; Shigaki, D

Singapore medical journal, May 2006, Vol.47(5), pp.359-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 16645682 Version:1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elizabeth Blackwell (1821-1910): America's first woman doctor

Tan, S Y ; Tasaki, A

Singapore medical journal, September 2006, Vol.47(9), pp.739-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 16924352 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Darwin (1809-1882): history's most famous naturalist

Tan, S Y ; Luu, V T

Singapore medical journal, July 2005, Vol.46(7), pp.320-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 15968441 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

William Harvey (1578-1657): discoverer of the circulation

Tan, S Y

Singapore medical journal, September 2003, Vol.44(9), pp.445-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 14740772 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine in stamps. Li Shih-Chen (1518-1593): herbalist of renown

Tan, S Y

Singapore medical journal, July 2003, Vol.44(7), pp.338-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 14620723 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (6)
 2. 2004đến2005  (7)
 3. 2006đến2007  (6)
 4. 2008đến2012  (8)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tan, S.Y.
 2. Tan, Sy
 3. Tan, Siang Yong
 4. Yeow, M.E.
 5. Sung, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...