skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War as a Laboratory For Trauma Research

Bohannon, John

Science, 11 March 2011, Vol.331(6022), pp.1261-1263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counting the Dead in Afghanistan

Bohannon, John

Science, 11 March 2011, Vol.331(6022), pp.1256-1260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resuscitating Asia's damaged heart. (News)

Lawler, Andrew

Science, Nov 8, 2002, Vol.298(5596), p.1196(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Damage Feared After Taliban Decree.(Brief Article)

Lawler, Andrew

Science, March 9, 2001, Vol.291(5510), p.1873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To dig or not to dig? (News).(Bamiyan Valley, Afghanistan)

Lawler, Andrew

Science, Nov 8, 2002, Vol.298(5596), p.1200(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Millions pledged for Afghan restoration. (Archaeology).(Brief Article)

Lawler, Andrew

Science, June 14, 2002, Vol.296(5575), p.1950(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhas may stretch out, if not rise again. (News)

Lawler, Andrew

Science, Nov 8, 2002, Vol.298(5596), p.1204(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reseeding project offers aid to strapped Afghani farmers. (Agriculture).(seed banks)(Brief Article)

Charles, Daniel

Science, March 22, 2002, Vol.295(5563), p.2200(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

`Then they buried their history'. (News)

Lawler, Andrew;

Science, Nov 8, 2002, Vol.298(5596), p.1202(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A major retreat on the yellow rain battlefront

Marshall, Eliot

Science, March 9, 1984, Vol.223, p.1046(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghan casualties: ancient artworks

Sun, Marjorie

Science, April 24, 1981, Vol.212, p.423(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A major retreat on the yellow rain battlefront

Marshall, Eliot

Science, March 9, 1984, Vol.223, p.1046(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghan casualties: ancient artworks

Sun, Marjorie

Science, April 24, 1981, Vol.212, p.423(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global support grows for Afghan restoration. (Antiquities).(Brief Article)

Lawler, Andrew

Science, Jan 18, 2002, Vol.295(5554), p.419(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nerve gas in Afghanistan?

Marshall, Eliot

Science, May 30, 1980, Vol.208, p.1016(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nerve gas in Afghanistan?

Marshall, Eliot

Science, May 30, 1980, Vol.208, p.1016(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leaning tower poses a technical and political challenge. (News)

Lawler, Andrew

Science, Nov 8, 2002, Vol.298(5596), p.1201(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghani restoration lags; looting proceeds apace. (Archaeology)

Lawler, Andrew

Science, July 4, 2003, Vol.301(5629), p.25(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neglected civilization grabs limelight: new access to Iranian sites will allow Western researchers to shed light on a little-known culture that once dominated the Asian steppes.(Defining Central Asia)(Bactrian-Margiana Archaeological Complex )

Lawler, Andrew

Science, Nov 7, 2003, Vol.302(5647), p.979(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan's challenge. (Introduction)

Lawler, Andrew

Science, Nov 8, 2002, Vol.298(5596), p.1195(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (2)
 2. 1981đến1983  (4)
 3. 1984đến2000  (2)
 4. 2001đến2002  (10)
 5. Sau 2002  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lawler, Andrew
 2. Andrew Lawler
 3. Lawler, A
 4. Marshall, Eliot
 5. Wade, Nicholas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...