skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Revista Espanola De Salud Publica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riesgos para la salud derivados del consumo voluntario e involuntario de tabaco.
Health risk from active and passive smoking

Von Eyben, Finn Edler ; Zeeman, Grieto

Revista espanola de salud publica, 2003, Vol.77(1), pp.11-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1135-5727 ; PMID: 12696387 Version:1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riesgos para la salud derivados del consumo voluntario e involuntario de tabaco

Eyben Finn Edler Von ; Zeeman Grieto

Revista española de salud pública, 01 January 2003, Vol.77(1), pp.11-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1135-5727

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...