skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Revista Española de Economía xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agregación topológica de preferencias

Uriarte, José Ramón

Revista española de economía, 1988, Vol.5(1), pp.23-44

ISSN: 0210-1025

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capacidad de percepción limitada y procedimientos de decisión

Aizpurúa Aguirre, Joxemari; Nieto Vasquez, Jorge ; Uriarte, José Ramón

Revista española de economía, 1991, Vol.8(2), pp.239-253

ISSN: 0210-1025

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...