skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciELO Brazil xóa Nhan đề tạp chí: Revista De Saude Publica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desigualdades sociais no acesso a serviços odontológicos

Barata, Rita Barradas

Revista de Saúde Pública, 01 April 2012, Vol.46(2), pp.205-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-89102012000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recidiva e resistência em hanseníase

Revista de Saúde Pública, 01 June 2011, Vol.45(3), pp.631-633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-89102011000300024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Errata

Matijasevich, A.;

Revista de Saúde Pública, 01 August 2011, Vol.45(4), pp.816-816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-89102011000400027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERICA: Study of Cardiovascular Risk Factors in Adolescents

Sichieri, Rosely ; Cardoso, Marly A

Revista de Saúde Pública, 01 February 2016, Vol.50(suppl 1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/s01518-8787.201605000supl1ed

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic noncommunicable diseases and population surveys

Castilho, Euclides Ayres de ; Goldbaum, Moisés

Revista de Saúde Pública, 01 June 2017, Vol.51(suppl 1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/s1518-8787.201705100supl1ed

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicilialização de medicamentos no Brasil: um processo que deve ser racionalizado

Galato, Dayani ; Nesi, Humberto ; Rosso, José Antônio ; Oliveira, Rita de Cássia Schmitz Mendes ; Trauthman, Silvana Cristina ; Lunardi, Tânia ; Schuelter-Trevisol, Fabiana

Revista de Saúde Pública, 01 April 2012, Vol.46(2), pp.390-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Antunes, José Leopoldo Ferreira ; Roncalli, Angelo Giuseppe ; Narvai, Paulo Capel

Revista de Saúde Pública, 01 December 2013, Vol.47(suppl 3), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-8910.2013047000001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Destaques da Saúde Pública

Antunes, José Leopoldo Ferreira

Revista de Saúde Pública, 01 February 2012, Vol.46(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-89102012000100001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERRATUM

Revista de Saúde Pública, 01 May 2016, Vol.50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S01518-8787.2016050005459err

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descentralização no contexto do fomento à pesquisa em saúde

Revista de Saúde Pública, 01 June 2011, Vol.45(3), pp.626-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-89102011000300023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERRATUM: Quality of Care Scale in Brazilian Portuguese: the perspective of people with disabilities

Revista de Saúde Pública, January 2015, Vol.49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-8910.2014048005056err

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vigilância sanitária do tabaco no estado de São Paulo

Centro de Vigilância Sanitária ; Coordenadoria de Controle de Doenças ; Secretaria de Estado da Saúde;

Revista de Saúde Pública, 01 April 2012, Vol.46(2), pp.398-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-89102012000200025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERRATA

Revista de Saúde Pública, 01 May 2016, Vol.50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S01518-8787.2016050006682err

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Errata

Revista de Saúde Pública, 01 February 2014, Vol.48(1), pp.191-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-8910.2013047ER004319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Cardiovascular Risk Factors in Adolescents (ERICA): results and potentiality

Bloch, Katia Vergetti ; Cardoso, Marly Augusto ; Sichieri, Rosely

Revista de Saúde Pública, 01 February 2016, Vol.50(suppl 1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/s01518-8787.201605000supl1ap

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construcao do Estudo Longitudinal de Saude do Adulto (ELSA-Brasil)

Lotufo, Paulo Andrade

Revista de Saúde Pública, 01 June 2013, Vol.47(suppl 2), pp.3-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-8910.2013047S20002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: Contextual and individual indicators associated with the presence of teeth in adults

Mauro, Carla Cabrini ; Ferrante, Vera Lúcia Silveira Bota ; Arbex, Marcos Abdo ; Ribeiro, Maria Lúcia ; Magnani, Romeu;

Revista de Saúde Pública, 01 June 2015, Vol.49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-8910.2015049005535err

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prática de Saúde Pública, uma nova seção

Barata, Rita De Cássia Barradas

Revista de Saúde Pública, 01 February 2013, Vol.47(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-89102013000100001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERRATA

Revista de Saúde Pública, 01 May 2016, Vol.50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S01518-8787.2016050005909err

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigedum

Revista de Saúde Pública, 01 February 2011, Vol.45(1), pp.232-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-8787 ; E-ISSN: 1518-8787 ; DOI: 10.1590/S0034-89102011000100026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (94)
 2. 1977đến1986  (147)
 3. 1987đến1996  (232)
 4. 1997đến2007  (463)
 5. Sau 2007  (528)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.439)
 2. Spanish  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Forattini, Oswaldo Paulo
 2. Oswaldo Paulo Forattini
 3. Monteiro, Carlos Augusto
 4. Victora, Cesar G
 5. Kakitani, Iná

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...