skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Revista Brasileira de Medicina do Esporte xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A influência da suplementação de triglicerídeos de cadeia média no desempenho em exercícios de ultra-resistência

Ferreira, Antonio Marcio Domingues ; Barbosa, Paula Edila Botelho ; Ceddia, Rolando Bacis

Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 01 November 2003, Vol.9(6), pp.413-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9940 ; E-ISSN: 1806-9940 ; DOI: 10.1590/S1517-86922003000600006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...