skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: Publishers Weekly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sweet Somethings: PW Talks with Meg Donohue

Anonymous

Publishers Weekly, Jan 2, 2012

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Journalist-Politician Codependence Machine: PW Talks with Julia Navarro

Anonymous ; Anonymous

Publishers Weekly, Apr 4, 2016, Vol.263(14)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Select Spanish-Language Titles: September 2018

Anonymous

Publishers Weekly, Aug 31, 2018, p.20

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News Briefs: Week of December 22, 2014

Anonymous

Publishers Weekly, Dec 22, 2014, p.4

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why I Write: Seth Kugel

Anonymous

Publishers Weekly, Aug 10, 2018, p.52

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remembering Maggie

Anonymous

Publishers Weekly, May 5, 2014, Vol.261(18)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overseas Spanish-Language Indie Publishers Tackle the American Market

Anonymous ; Anonymous

Publishers Weekly, May 2, 2016

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Select Spanish-Language Titles: June 2018

Anonymous

Publishers Weekly, Jun 1, 2018, p.20

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OverDrive Pushes into Spanish

Anonymous

Publishers Weekly, Dec 30, 2016, Vol.264(1), p.18

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books In Spanish News Roundup: June 2017

Anonymous

Publishers Weekly, Jun 2, 2017, p.20

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books in Spanish Listings August 2016

Anonymous ; Anonymous

Publishers Weekly, Aug 1, 2016

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Evolution in the Spanish Markets: Digital Spotlight 2015

Anonymous

Publishers Weekly, Apr 6, 2015

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Publishing Leaders 2013: Santillana

Anonymous

Publishers Weekly, Jul 22, 2013, p.18

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding New Voices in Children's Books in Spanish: Spanish-Language Publishing 2014

Anonymous

Publishers Weekly, Nov 3, 2014, Vol.261(44)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News Briefs: Week of July 1, 2013

Anonymous

Publishers Weekly, Jul 1, 2013, Vol.260(26), p.5

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hitting the Road in 2015

Anonymous

Publishers Weekly, Jan 19, 2015, Vol.262(3)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Publishing Leaders 2013: Grupo Planeta

Anonymous

Publishers Weekly, Jul 22, 2013, p.18

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safe passage

Anonymous

Publishers Weekly, Jan 29, 2001, p.54

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guadalajara 2019: The IPA Heads to the Andes and Back

Anonymous

Publishers Weekly, Nov 1, 2019, p.11

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to international book fairs: February--May

Anonymous

Publishers Weekly, Jan 26, 1998, Vol.245(4), p.15

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (4)
 2. 1999đến2000  (2)
 3. 2001đến2011  (2)
 4. 2012đến2014  (9)
 5. Sau 2014  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (24)
 2. Tin tức  (10)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...