skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The \(\nu^2\)GC Simulations : Quantifying the Dark Side of the Universe in the Planck Cosmology

Ishiyama, Tomoaki ; Enoki, Motohiro ; Kobayashi, Masakazu ; Nagashima, Masahiro; Nagashima, Masahiro (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 5, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/pasj/psv021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Projected Axis Ratios of Galaxy Clusters in the Horizon-AGN Simulation: Impact of Baryon Physics and Comparison with Observations

Suto, Daichi ; Peirani, Sebastien ; Dubois, Yohan ; Kitayama, Tetsu ; Nishimichi, Takahiro ; Sasaki, Shin ; Suto, Yasushi

Arxiv ID: 1611.05192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of universality of dark matter profile from Subaru weak lensing measurements of 50 massive clusters

Niikura, Hiroko ; Takada, Masahiro ; Okabe, Nobuhiro ; Martino, Rossella ; Takahashi, Ryuichi

Arxiv ID: 1504.01413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core Structure of Intracluster Gas: Isothermal Hydrostatic Equilibrium

Akahori, Takuya ; Masai, Kuniaki

Publ.Astron.Soc.Jap.57:19-427,2005 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0504099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Dimensional Genus Statistics of Galaxies in the SDSS Early Data Release

Hikage, Chiaki ; Suto, Yasushi ; Kayo, Issha ; Taruya, Atsushi ; Matsubara, Takahiko ; Vogeley, Michael S. ; Hoyle, Fiona ; Gott Iii, J. Richard ; Brinkmann, J.

Publ.Astron.Soc.Jap. 54 (2002) 707-717 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0207377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Pairwise Peculiar Velocity Distribution Function of Dark Matter from Halo Density Profiles

Kuwabara, Takeshi ; Taruya, Atsushi ; Suto, Yasushi

Publ.Astron.Soc.Jap. 54 (2002) 503-513 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0205016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Numerical Galaxy Catalog (\(\nu^2\)GC): An Updated Semi-analytic Model of Galaxy and AGN with Large Cosmological N-body Simulation

Enoki, Motohiro ; Ishiyama, Tomoaki ; Kobayashi, Masakazu ; Nagashima, Masahiro ; Okamoto, Takashi ; Okoshi, Katsuya ; Shirakata, Hikari; Shirakata, Hikari (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 22, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/pasj/psw005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Suto, Yasushi
  2. Enoki, Motohiro
  3. Oogi, Taira
  4. Taruya, Atsushi
  5. Ishiyama, Tomoaki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...