skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Psychological Reports xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors in Students' Seat Selection: An Exploratory Study

Losonczy-Marshall, Marta ; Marshall, P. Douglas

Psychological Reports, April 2013, Vol.112(2), pp.651-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; E-ISSN: 1558-691X ; DOI: 10.2466/11.07.PR0.112.2.651-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability and Construct Validity of the College Student Stress Scale

Feldt, Ronald C ; Koch, Chris

Psychological Reports, April 2011, Vol.108(2), pp.660-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; E-ISSN: 1558-691X ; DOI: 10.2466/02.08.13.16.PR0.108.2.660-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factorial Structure of Web Credibility in a Population of Italian Internet Users: A Pilot Study

Lombardo, Giuseppina ; Caci, Barbara ; Cardaci, Maurizio

Psychological Reports, April 2009, Vol.104(2), pp.660-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; E-ISSN: 1558-691X ; DOI: 10.2466/pr0.104.2.660-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A LOCUS OF CONTROL MEASURE AS A TEACHING DEMONSTRATION
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A LOCUS OF CONTROL MEASURE AS A TEACHING DEMONSTRATION

Pettijohn, Terry F.

Psychological Reports, 10/2005, Vol.97(6), p.666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.97.6.666-666

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Locus of Control Measure as a Teaching Demonstration

Pettijohn, Terry F ; Pettijohn, Terry F ; Sacco, Donald F

Psychological Reports, October 2005, Vol.97(2), pp.666-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; E-ISSN: 1558-691X ; DOI: 10.2466/pr0.97.2.666-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
STEPPING ASIDE FOR ELDERLY PERSONS IN AMERICAN VERSUS EAST-ASIAN CULTURES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STEPPING ASIDE FOR ELDERLY PERSONS IN AMERICAN VERSUS EAST-ASIAN CULTURES

Baker, Broshel Lenea

Psychological Reports, 06/2001, Vol.88(3), p.664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.88.3.664-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
TRIDIMENSIONAL PERSONALITY TRAITS OF COLLEGE STUDENT MARIJUANA USERS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRIDIMENSIONAL PERSONALITY TRAITS OF COLLEGE STUDENT MARIJUANA USERS

Hale, Robert L

Psychological Reports, 04/2003, Vol.92(2), p.661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.92.2.661-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
LEADERS' BASES OF SOCIAL POWER AND ANTICIPATION OF TARGETS' RESISTANCE AS PREDICTORS OF TRANSACTIONAL AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEADERS' BASES OF SOCIAL POWER AND ANTICIPATION OF TARGETS' RESISTANCE AS PREDICTORS OF TRANSACTIONAL AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP

Barbuto, John E.

Psychological Reports, 12/2001, Vol.89(7), p.663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.89.7.663-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
ORDER EFFECTS IN RESEARCH ON PARANORMAL BELIEF
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ORDER EFFECTS IN RESEARCH ON PARANORMAL BELIEF

Dudley, R. Thomas

Psychological Reports, 04/2002, Vol.90(2), p.665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.90.2.665-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
EVALUATION OF FAMILY STRUCTURES WITH FIGURE PLACEMENT TECHNIQUES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EVALUATION OF FAMILY STRUCTURES WITH FIGURE PLACEMENT TECHNIQUES

Gehring, Thomas M.

Psychological Reports, 10/2000, Vol.87(6), p.664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.87.6.664-666

Toàn văn không sẵn có

11
COMPARISON OF SELF-ASSESSMENT OF PREMENSTRUAL SYMPTOMS WITH SCORES ON THE MODIFIED MENSTRUAL DISTRESS QUESTIONNAIRE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARISON OF SELF-ASSESSMENT OF PREMENSTRUAL SYMPTOMS WITH SCORES ON THE MODIFIED MENSTRUAL DISTRESS QUESTIONNAIRE

Kirkby, Robert J.

Psychological Reports, 10/1997, Vol.81(6), p.659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.81.6.659-666

Toàn văn không sẵn có

12
PERSONALITY TYPES OF EDUCATION MAJORS IN SOUTH AFRICA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERSONALITY TYPES OF EDUCATION MAJORS IN SOUTH AFRICA

Mwamwenda, Tuntufye S.

Psychological Reports, 10/1998, Vol.83(6), p.666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.83.6.666-666

Toàn văn không sẵn có

13
RACE, BRAIN SIZE, AND INTELLIGENCE: A REPLY TO CERNOVSKY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RACE, BRAIN SIZE, AND INTELLIGENCE: A REPLY TO CERNOVSKY

Rushton, J. Philippe

Psychological Reports, 04/1990, Vol.66(2), p.659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.66.2.659-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
MORTALITY RATES AND AGGRESSION MANAGEMENT AMONG NATIVE AMERICANS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MORTALITY RATES AND AGGRESSION MANAGEMENT AMONG NATIVE AMERICANS

Young, Thomas J.

Psychological Reports, 04/1992, Vol.70(2), p.665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.70.2.665-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
RELIABILITY DATA FOR A GREEK TRANSLATION OF THE REVISED UCLA LONELINESS SCALE: COMPARISONS WITH DATA FROM THE USA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELIABILITY DATA FOR A GREEK TRANSLATION OF THE REVISED UCLA LONELINESS SCALE: COMPARISONS WITH DATA FROM THE USA

Anderson, Lynn R.

Psychological Reports, 10/1992, Vol.71(6), p.665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.71.6.665-666

Toàn văn không sẵn có

16
DISTRIBUTION OF PRACTICE AND PROBABILISTIC VERBAL ACQUISITION
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTION OF PRACTICE AND PROBABILISTIC VERBAL ACQUISITION

Spieth, T.

Psychological Reports, 06/1962, Vol.10(3), p.663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.10.3.663-666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
ON THE DETERMINATION OF EXPECTED PROBABILITIES OF ALTERNATION
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE DETERMINATION OF EXPECTED PROBABILITIES OF ALTERNATION

Koppenaal, R. J.

Psychological Reports, 12/1962, Vol.11(7), p.666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2466/PR0.11.7.666-666

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Work Environment Scale: baseline data for dental schools

Lusk, E J ; Diserens, D ; Cormier, P ; Geranmayeh, A ; Neves, J

Psychological reports, December 1983, Vol.53(3 Pt 2), pp.1160-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; PMID: 6669673 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job involvement as obsession-compulsion: some preliminary empirical findings

Chonko, L B

Psychological reports, December 1983, Vol.53(3 Pt 2), pp.1191-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; PMID: 6669677 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnosing homosexuality in a state department of mental health

Shachar, S A ; Hagan, B J ; Evenson, R C

Psychological reports, December 1983, Vol.53(3 Pt 2), pp.1179-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; PMID: 6669676 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (25)
 2. 1992đến1997  (5)
 3. 1998đến2001  (4)
 4. 2002đến2009  (5)
 5. Sau 2009  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Flannelly, Laura
 2. Won, Doyeon
 3. Lombardo, Giuseppina
 4. Caci, Barbara
 5. Dudley, R. Thomas

theo chủ đề:

 1. Psychology
 2. Humans
 3. Male
 4. Female
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...