skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: L - Education. xóa Nhan đề tạp chí: Princeton University Press xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Between citizens and the state the politics of American higher education in the 20th century (Politics and society in twentieth-century America)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between citizens and the state the politics of American higher education in the 20th century (Politics and society in twentieth-century America)

Loss, Christopher P

E-ISBN 0691148279 ; E-ISBN 9780691163345

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Larger Sense of Purpose Higher Education and Society (The 2003 Clark Kerr Lectures)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Larger Sense of Purpose Higher Education and Society (The 2003 Clark Kerr Lectures)

Shapiro, Harold T.

E-ISBN 0691123632 ; E-ISBN 1400826748 ; E-ISBN 9780691123639

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The source of the river the social origins of freshmen at America's selective colleges and universities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The source of the river the social origins of freshmen at America's selective colleges and universities

Massey, Douglas S.

E-ISBN 0691113262 ; E-ISBN 069112597X ; E-ISBN 9780691125978 ; E-ISBN 9781400840762

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
College what it was, is, and should be.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College what it was, is, and should be.

Delbanco, Andrew

E-ISBN 9780691158297

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Colormute race talk dilemmas in an american school.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colormute race talk dilemmas in an american school.

Pollock, Mica

E-ISBN 0691116954 ; E-ISBN 9780691123950

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Unlocking the gates how and why leading universities are opening up access to their courses.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlocking the gates how and why leading universities are opening up access to their courses.

Walsh, Taylor

E-ISBN 0691148740 ; E-ISBN 9780691148748

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
No longer separate, not yet equal race and class in elite college admission and campus life.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

No longer separate, not yet equal race and class in elite college admission and campus life.

Espenshade, Thomas J

E-ISBN 0691141606 ; E-ISBN 9780691135700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Does god belong in public schools?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does god belong in public schools?.

Greenawalt, Kent

E-ISBN 0691121117 ; E-ISBN 9780691130651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2007  (2)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pollock, M.
 2. Pollock, Mica
 3. Massey, Douglas S.
 4. Loss, Christopher P.
 5. Charles, C.Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...