skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Nhan đề tạp chí: Postepy Higieny I Medycyny Doswiadczalnej (Online) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oddziaływania niekowalencyjne kation-π–ich rola w przyrodzie
Noncovalent cation-π interactions--their role in nature

Fink, Krzysztof ; Boratyński, Janusz

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 07 November 2014, Vol.68, pp.1276-86 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 25380210 Version:1 ; DOI: 10.5604/17322693.1127950

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interferony: między strukturą a funkcją.
Interferons: between structure and function

Bandurska, Katarzyna ; Król, Izabela ; Myga-Nowak, Magdalena

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 06 May 2014, Vol.68, pp.428-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 24864095 Version:1 ; DOI: 10.5604/17322693.1101229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struktura i znaczenie wspólnego enterobakteryjnego antygenu (ECA).
The structure and significance of enterobacterial common antigen (ECA)

Goździewicz, Tomasz Kasper ; Łukasiewicz, Jolanta ; Ługowski, Czesław

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 08 September 2015, Vol.69, pp.1003-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 26400887 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gelsolina - róznorodność budowy i funkcji.
Gelsolin - variety of structure and functions

Sadzyński, Adam ; Kurek, Krzysztof ; Konończuk, Tomasz ; Zendzian-Piotrowska, Małgorzata

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 18 June 2010, Vol.64, pp.303-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 20558869 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rodzina ludzkich białek antygenu karcynoembrionalnego, struktura i funkcja.
Human carcinoembryonic antigen family proteins, structure and function

Czepczyńska-Krężel, Hanna ; Krop-Wątorek, Anna

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 20 July 2012, Vol.66, pp.521-33 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 22922152 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relaksyna-3 i receptory rodziny peptydów relaksynowych--od struktury po funkcje nowo odkrytego układu mózgowia ssaków.
Relaxin-3 and relaxin family peptide receptors--from structure to functions of a newly discovered mammalian brain system

Kania, Alan ; Lewandowski, Marian H ; Błasiak, Anna

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 2014, Vol.68, pp.851-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 24988606 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Współdziałanie białek szoku cieplnego w organizowaniu struktury przestrzennej białek.
Cooperation between heat shock proteins in organizing of proteins spatial structure

Wyżewski, Zbigniew ; Gregorczyk, Karolina P ; Szulc-Dąbrowska, Lidia ; Struzik, Justyna ; Szczepanowska, Joanna ; Niemiałtowski, Marek

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 09 June 2014, Vol.68, pp.793-807 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 24934537 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skład i właściwości biochemiczne oraz toksyczność jadów wezy.
The composition, biochemical properties and toxicity of snake venoms

Całkosiński, Ireneusz ; Seweryn, Ewa ; Zasadowski, Arkadiusz ; Małolepsza-Jarmołowska, Katarzyna ; Dzierzba, Katarzyna ; Bronowicka-Szydełko, Agnieszka ; Mierzchała, Magdalena ; Ceremuga, Ireneusz ; Rosińczuk-Tonderys, Joanna ; Dobrzyński, Maciej ; Gamian, Andrzej

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 28 May 2010, Vol.64, pp.262-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 20558864 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archeony--drobnoustroje ciągle nieznane.
Archaeons--still unknown microorganisms

Efenberger, Magdalena ; Brzezińska-Błaszczyk, Ewa ; Wódz, Karolina

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 12 December 2014, Vol.68, pp.1452-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 25531709 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renaturacja in vitro białek zakumulowanych w ciałach inkluzyjnych.
In vitro renaturation of proteins from inclusion bodies

Porowińska, Dorota ; Marszałek, Ewelina ; Wardęcka, Paulina ; Komoszyński, Michał

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 11 June 2012, Vol.66, pp.322-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 22706118 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aminotransferaza asparaginianowa--kluczowy enzym w metabolizmie ogólnoustrojowym człowieka.
Aspartate aminotransferase--key enzyme in the human systemic metabolism

Otto-Ślusarczyk, Dagmara ; Graboń, Wojciech ; Mielczarek-Puta, Magdalena

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 16 March 2016, Vol.70, pp.219-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 27117097 Version:1 ; DOI: 10.5604/17322693.1197373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roślinne i mikrobiologiczne źródła przeciwutleniaczy.
Plant and microbial sources of antioxidants

Stolarzewicz, Izabela Agnieszka ; Ciekot, Jakub ; Fabiszewska, Agata Urszula ; Białecka-Florjańczyk, Ewa

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 11 January 2013, Vol.67, pp.1359-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 24379276 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antygeny układu grupowego Duffy: budowa, właściwości serologiczne i funkcja.
Duffy blood group antigens: structure, serological properties and function

Łukasik, Ewa ; Waśniowska, Kazimiera

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 04 March 2016, Vol.70, pp.143-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 26943312 Version:1 ; DOI: 10.5604/17322693.1196360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fulerenol - właściwości i zastosowanie w naukach biomedycznych.
Fullerenol - properties and applications in biomedical sciences

Grębowski, Jacek ; Kaźmierska, Paulina ; Krokosz, Anita

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 23 August 2013, Vol.67, pp.859-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 24018451 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nowotworowe komórki macierzyste.
Cancer stem cells

Wieczorek, Katarzyna ; Niewiarowska, Jolanta

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 10 September 2012, Vol.66, pp.629-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 23001204 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karbamylacja białek--mechanizm, przyczyny i skutki.
Carbamylation of proteins--mechanism, causes and consequences

Pieniążek, Anna ; Gwoździński, Krzysztof

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 16 May 2016, Vol.70, pp.514-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 27180968 Version:1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaktywne metabolity wtórne roślin z rodzaju Physalis.
Bioactive secondary metabolites produced by plants of the genus Physalis

Agata, Karolina ; Kusiak, Joanna ; Stępień, Bartłomiej ; Bergier, Katarzyna ; Kuźniak, Elżbieta

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 30 December 2010, Vol.64, pp.665-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 21228442 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struktura, regulacja oraz funkcje błonowej cyklazy guanylanowej typu A.
Structure, regulation and functions of particulate guanylyl cyclase type A

Mitkiewicz, Małgorzata

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 09 April 2015, Vol.69, pp.457-68 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 25897107 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sprzężone trieny kwasu linolenowego (conjugated linolenic acid–CLnA, super CLA)–źródła i działanie biologiczne.
Conjugated linolenic acids (CLnA, super CLA)--natural sources and biological activity

Białek, Agnieszka ; Teryks, Marta ; Tokarz, Andrzej

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 06 November 2014, Vol.68, pp.1238-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 25380206 Version:1 ; DOI: 10.5604/17322693.1127881

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunoregulacyjne właściwości białek Hsp70.
Immunoregulatory properties of Hsp70

Tukaj, Stefan

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 05 June 2014, Vol.68, pp.722-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 24934530 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2007  (9)
 3. 2008đến2009  (8)
 4. 2010đến2013  (11)
 5. Sau 2013  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Szumiło, Maria
 2. Marszałek, Małgorzata
 3. Kozak, Wiesław
 4. Boratyński, Janusz
 5. Mielczarek-Puta, Magdalena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...