skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Political Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Thought of Scottish Nationalism

Jackson, Ben

Political Quarterly, January 2014, Vol.85(1), pp.50-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.2014.12058.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Nationalism, Imagined Immigration and the Progressive Dilemma

Leddy‐Owen, Charles

Political Quarterly, July 2014, Vol.85(3), pp.340-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/1467-923X.12093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party over Policy? Scottish Nationalism and the Politics of Independence

Leith, Murray Stewart ; Steven, Martin

Political Quarterly, April 2010, Vol.81(2), pp.263-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.2010.02086.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neoliberalism, Nationalism and the Decline of Political Traditions

Crouch, Colin

Political Quarterly, April 2017, Vol.88(2), pp.221-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/1467-923X.12321

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Orderly Decline? Nationalism in Northern Ireland Since the Good Friday Agreement (1998

Mccann, David

Political Quarterly, April 2017, Vol.88(2), pp.241-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/1467-923X.12350

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OVERCOMING THE TWENTIETH CENTURY: DEMOCRACY AND NATIONALISM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Bogdanor, Vernon

Political Quarterly, January 1995, Vol.66(1), pp.84-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.1995.tb00455.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

At the birth of the Fourth Reich? The British reaction. (German nationalism) (Germany, the Superpowers and Europe)

Coker, Christopher

Political Quarterly, July-Sept, 1990, Vol.61(3), p.278(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEYOND NATIONALISM

Tugwell, R. G.

Political Quarterly, October 1951, Vol.22(4), pp.346-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.1951.tb00237.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCOTTISH NATIONALISM

Mackintosh, J. P.

Political Quarterly, October 1967, Vol.38(4), pp.389-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.1967.tb00690.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WELSH NATIONALISM

Davies, E. Hudson

Political Quarterly, July 1968, Vol.39(3), pp.322-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.1968.tb00271.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORTH SEA OIL AND SCOTTISH NATIONALISM

Lee, Geoeerey W.

Political Quarterly, July 1976, Vol.47(3), pp.307-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.1976.tb02190.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Nationalism And International Relations

Coatman, J.

Political Quarterly, October 1933, Vol.4(4), pp.561-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.1933.tb02304.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalisation and Public Language.(Report)

Crowcroft, Robert

Political Quarterly, Oct, 2012, Vol.83, p.786(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomy of a Scottish Revolution: The Potential of Postnationalist Scotland and the Future of the United Kingdom

Hassan, Gerry

Political Quarterly, July 2011, Vol.82(3), pp.365-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.2011.02216.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scotland Out the Union? The Rise and Rise of the Nationalist Agenda

Mccrone, David

Political Quarterly, January 2012, Vol.83(1), pp.69-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.2012.02262.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Measure of a Nation

Hampshire, James

Political Quarterly, September 2018, Vol.89(3), pp.370-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/1467-923X.12545

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Occasion for Celebration; but Global Worries Lie Ahead

Crouch, Colin

Political Quarterly, October 2018, Vol.89(4), pp.731-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/1467-923X.12602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

England, Englishness and Brexit

Henderson, Ailsa ; Jeffery, Charlie ; Liñeira, Robert ; Scully, Roger ; Wincott, Daniel ; Wyn Jones, Richard

Political Quarterly, April 2016, Vol.87(2), pp.187-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/1467-923X.12262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progressivism in British Politics: Some Revisionist Themes

Jackson, Ben

Political Quarterly, January 2017, Vol.88(1), pp.69-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/1467-923X.12336

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Northern Ireland Peace Process in an Age of Austerity

Kaufmann, Eric

Political Quarterly, April 2012, Vol.83(2), pp.203-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.2012.02297.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (7)
 2. 1991đến1996  (8)
 3. 1997đến2004  (9)
 4. 2005đến2012  (16)
 5. Sau 2012  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (49)
 2. Bình xét khoa học  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Crouch, Colin
 2. Hassan, Gerry
 3. Crowcroft, Robert
 4. Kaufmann, Eric
 5. Bogdanor, Vernon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...