skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Nhan đề tạp chí: Physiology & behavior xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further analysis of the short-term inhibition of food intake in humans by the dipeptide L-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester (aspartame)

Rogers, Peter J ; Keedwell, Paul ; Blundell, John E

Physiology & Behavior, 1991, Vol.49(4), pp.739-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; E-ISSN: 1873-507X ; DOI: 10.1016/0031-9384(91)90312-C

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blundell, Je
  2. Keedwell, P
  3. Rogers, Pj
  4. Blundell, John E
  5. Rogers, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...