skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Physical Review D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting the envelope approximation: gravitational waves from bubble collisions

Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 14, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.93.124037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying a relativistic field theory at finite chemical potential with the density matrix renormalization group

Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 25, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.82.025003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soliton form factors from lattice simulations

Rajantie, Arttu ; Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 6, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.82.111502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonperturbative study of the 't Hooft-Polyakov monopole form factors

Rajantie, Arttu ; Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 11, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.85.025003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Form factor and width of a quantum string

Rajantie, Arttu ; Rummukainen, Kari ; Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 7, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.86.125040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gravitational waves from vacuum first-order phase transitions: from the envelope to the lattice

Cutting, Daniel ; Hindmarsh, Mark ; Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 13, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.97.123513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulations of necklaces in SU(2) gauge-Higgs field theory

Hindmarsh, Mark ; Rummukainen, Kari ; Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 31, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.95.063520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling in necklaces of monopoles and semipoles

Hindmarsh, Mark ; Kormu, Anna ; Lopez-Eiguren, Asier ; Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 12, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.98.103533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving cosmic string network simulations

Hindmarsh, Mark ; Rummukainen, Kari ; Tenkanen, Tuomas ; Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 28, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.90.043539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulations of acoustically generated gravitational waves at a first order phase transition

Hindmarsh, Mark ; Huber, Stephan ; Rummukainen, Kari ; Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 7, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.92.123009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shape of the acoustic gravitational wave power spectrum from a first order phase transition

Hindmarsh, Mark ; Huber, Stephan ; Rummukainen, Kari ; Weir, David; Weir, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 23, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.96.103520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroweak phase transition in the real triplet extension of the SM: Dimensional reduction

Niemi, Lauri ; Patel, Hiren H ; Ramsey-Musolf, Michael J ; Tenkanen, Tuomas V. I ; Weir, David J

Physical Review D, 05 August 2019, Vol.100(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2470-0010 ; E-ISSN: 2470-0029 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.100.035002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Weir, David
 2. Weir, David J.
 3. Weir, Dj
 4. Weir, D.J.
 5. Hindmarsh, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...