skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản American Physical Society (APS) (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Physical Review B xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pressure-volume equation of state of the high-pressure B 2 phase of NaCl
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-volume equation of state of the high-pressure B 2 phase of NaCl

Sata, Nagayoshi ; Shen, Guoyin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Physical Review B, 3/2002, Vol.65(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.65.104114

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate states of GeO{sub 2} glass under pressures up to 35 GPa

Hong Xinguo ; Prakapenka, Vitali B ; Newville, Matt ; Shen Guoyin ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R ; Department of Geophysical Sciences, University of Chicago, Chicago, Illinois 60637

Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 01 March 2007, Vol.75(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-0121 ; E-ISSN: 1550-235X ; DOI: 10.1103/PHYSREVB.75.104201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple scaling power in liquid gallium under pressure conditions

Li, Renfeng ; Wang, Luhong ; Li, Liangliang ; Yu, Tony ; Zhao, Haiyan ; Chapman, Karena W ; Rivers, Mark L ; Chupas, Peter J ; Mao, Ho-Kwang ; Liu, Haozhe; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Physical Review B, 01 June 2017, Vol.95(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2469-9950 ; E-ISSN: 2469-9969 ; DOI: 10.1103/PhysRevB.95.224204

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Viscosity of liquid Fe at high pressure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscosity of liquid Fe at high pressure

Rutter, Michael D. ; Secco, Richard A. ; Liu, Hongjian ; Uchida, Takeyuki ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Wang, Yanbin

Physical Review B, 8/2002, Vol.66(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.66.060102

Toàn văn không sẵn có

5
α − PbO 2 -type high-pressure polymorph of GeO 2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

α − PbO 2 -type high-pressure polymorph of GeO 2

Prakapenka, Vitali B. ; Dubrovinsky, Leonid S. ; Shen, Guoyin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Dmitriev, V. ; Weber, H.-P. ; Le Bihan, T.

Physical Review B, 4/2003, Vol.67(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.67.132101

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...