skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Nhan đề tạp chí: Philologica Jassyensia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noua limbă de lemn a discursului politic

Creţu, Cristina

Philologica Jassyensia, 2010, Vol.VI(1/11), pp.27-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-5377 ; E-ISSN: 2247-8353

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legitimitatea revizuirilor morale. De la E. Lovinescu la „lovinescianismul” actual

Terian, Andrei

Philologica Jassyensia, 2011, Vol.VII(2/14), pp.153-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-5377 ; E-ISSN: 2247-8353

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordonate ale identitatii nationale în publicistica lui Mihai Eminescu. Context românesc si context european

Savin, Petronela

Philologica Jassyensia, 2015, Vol.11(1), pp.320-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lâna de aur. Calatorii si calatoriile în literatura româna

Cambose, Astrid

Philologica Jassyensia, 2016, Vol.12(2), pp.331-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Întoarcerea mitului. Ernst Jünger în România - Ernst Jünger si românii 1

Rubel, Alexander

Philologica Jassyensia, 2015, Vol.11(1), pp.241-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Partizanatul fanatic". O interogatie despre obsesia Modelului în critica literara 1

Duna, Raluca

Philologica Jassyensia, 2015, Vol.11(1), pp.85-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La década del miedo. Dramaturgias audiovisuales post-11 de septiembre

Maciuca, Gina

Philologica Jassyensia, 2015, Vol.11(2), pp.238-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un formalism cu faţă umană. Cercul de Poetică şi Stilistică de la Bucureşti

Stan, Adriana

Philologica Jassyensia, 2018, Vol.14(1), pp.121-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graiul vlah în scolile din Serbia rasariteana: provocari si perspective

Hutanu, Monica ; Sorescu-Marinkovic, Annemarie

Philologica Jassyensia, 2015, Vol.11(2), pp.201-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ingenious Non-Typical Protagonist in the Transylvanian Rural World. Case Study: Ştefan Rus from Marna Nouă

Roşu, Răzvan

Philologica Jassyensia, 2018, Vol.14(2), pp.227-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rubel, Alexander
  2. Stan, Adriana
  3. Cambose, Astrid
  4. Maciuca, Gina
  5. Roşu, Răzvan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...