skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Pathologie Biologie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traitement local des brûlures

Dhennin, C

Pathologie Biologie, 2002, Vol.50(2), pp.109-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0369-8114 ; E-ISSN: 1768-3114 ; DOI: 10.1016/S0369-8114(01)00274-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traitement local des brûlures.
Local treatment of burns

Dhennin, C

Pathologie-biologie, March 2002, Vol.50(2), pp.109-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0369-8114 ; PMID: 11933831 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dhennin, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...