skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Pacific Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Problem in Java: The Chinese in the Dutch East Indies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Problem in Java: The Chinese in the Dutch East Indies

Vandenbosch, Amry

Pacific Affairs, 11/1930, Vol.3(11), p.1001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2750073

Toàn văn sẵn có

2
Economics and Administrative Policy in the Dutch Indies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics and Administrative Policy in the Dutch Indies

Vandenbosch, Amry

Pacific Affairs, 10/1932, Vol.5(10), p.886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2750018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Netherlands India and Japan

Vandenbosch, Amry

Pacific affairs, 1940, pp. 253-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

4
Nationalism in Netherlands East India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Netherlands East India

Vandenbosch, Amry

Pacific Affairs, 12/1931, Vol.4(12), p.1051 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2750579

Toàn văn sẵn có

5
Colonial Labor Problems: The Labor Contract With Penal Sanction in the Dutch East Indies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial Labor Problems: The Labor Contract With Penal Sanction in the Dutch East Indies

Vandenbosch, Amry

Pacific Affairs, 04/1931, Vol.4(4), p.318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2750107

Toàn văn sẵn có

6
Netherlands India and Japan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Netherlands India and Japan

Vandenbosch, Amry

Pacific Affairs, 09/1940, Vol.13(3), p.253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2751145

Toàn văn sẵn có

7
De Eeuw van Azie. (The Age of Asia).
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Eeuw van Azie. (The Age of Asia).

Vandenbosch, Amry ; Romein, Jan ; Romein, Jan Erik

Pacific Affairs, 12/1957, Vol.30(4), p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2753126

Toàn văn sẵn có

8
Australia Faces Southeast Asia: The Emergence of a Foreign Policy.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia Faces Southeast Asia: The Emergence of a Foreign Policy.

Ball, W. Macmahon ; Vandenbosch, Amry Belle ; Vandenbosch, Mary Belle

Pacific Affairs, 23/1968, Vol.41(3), p.475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2755058

Toàn văn sẵn có

9
Indonesische Overpeinzingen.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesische Overpeinzingen.

Vandenbosch, Amry ; Sjahrazad

Pacific Affairs, 12/1946, Vol.19(4), p.428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2752462

Toàn văn sẵn có

10
The Dutch East Indies, Its Government, Problems and Politics.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dutch East Indies, Its Government, Problems and Politics.

van Asbeck, F. ; Vandenbosch, Amry

Pacific Affairs, 03/1935, Vol.8(1), p.115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2751520

Toàn văn sẵn có

11
De Islamietische Staat en de Grondwet 1956 van Pakistan.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Islamietische Staat en de Grondwet 1956 van Pakistan.

Vandenbosch, Amry ; Mellema, R. L.

Pacific Affairs, 03/1958, Vol.31(1), p.96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2753692

Toàn văn sẵn có

12
The Dutch East Indies.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dutch East Indies.

Broek, Jan O. M. ; Vandenbosch, Amry

Pacific Affairs, 09/1941, Vol.14(3), p.369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2752152

Toàn văn sẵn có

13
The Failure of a Liberal Colonial Policy. Netherlands East Indies, 1816-1830.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Failure of a Liberal Colonial Policy. Netherlands East Indies, 1816-1830.

Vandenbosch, Amry ; Rengers, D. W. Van Welderen ; Dekker, Edward Douwes ; Steelink, Nicolaas

Pacific Affairs, 03/1949, Vol.22(1), p.99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2752383

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1940  (1)
 2. 1940đến1949  (6)
 3. 1950đến1956  (3)
 4. 1957đến1958  (2)
 5. Sau 1958  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vandenbosch, Amry
 2. Amry Vandenbosch
 3. F. van Asbeck
 4. Vandenbosch, Mary Belle
 5. Dekker, Edward Douwes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...