skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Nhan đề tạp chí: PLoS ONE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keeping Pace with Your Eating: Visual Feedback Affects Eating Rate in Humans.(Report)

Wilkinson, Laura L. ; Ferriday, Danielle ; Bosworth, Matthew L. ; Godinot, Nicolas ; Martin, Nathalie ; Rogers, Peter J. ; Brunstrom, Jeffrey M.

PLoS ONE, Feb 1, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0147603

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brunstrom, Jeffrey M
  2. Martin, Nathalie
  3. Wilkinson, Laura L
  4. Godinot, Nicolas
  5. Bosworth, Matthew L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...