skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Opinião Pública xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movimentos sociais e partidos políticos: as relações entre o movimento feminista e o sistema de partidos na Nicarágua (1974-2012)

Meza, Humberto ; Tatagiba, Luciana

Opinião Pública, 01 August 2016, Vol.22(2), pp.350-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0191 ; E-ISSN: 1807-0191 ; DOI: 10.1590/1807-01912016222350

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Política partidária e meio ambiente: a adesão dos partidos políticos brasileiros à agenda verde

Barros, Antonio Teixeira de

Opinião Pública, 01 December 2015, Vol.21(3), pp.693-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0191 ; E-ISSN: 1807-0191 ; DOI: 10.1590/1807-01912015213693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partidos políticos na América Latina

Alcántara Sáez, Manuel ; Freidenberg, Flavia

Opinião Pública, 01 October 2002, Vol.8(2), pp.137-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0191 ; E-ISSN: 1807-0191 ; DOI: 10.1590/S0104-62762002000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partidos políticos, opinião pública e o futuro da democracia na Venezuela

Hillman, Richard S ; D'Agostino, Thomas J

Opinião Pública, 01 April 2000, Vol.6(1), pp.55-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0191 ; E-ISSN: 1807-0191 ; DOI: 10.1590/S0104-62762000000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...